PROJECTES EUROPEUS | 17/07/2018  Ruralcat

L'EA de Manresa i l'IRTA participen en el programa europeu Organic Plus

Una quarantena d’experts, entre ells representants de l’Escola Agrària de Manresa, s’han trobat a la ciutat italiana de Pàdua per posar en marxa el projecte europeu Organic Plus, que té per objectiu cercar alternatives als recursos més controvertits de la producció ecològica.

Assistents a la trobada del projecte europeu Organic Plus a Pàdua (Font: EA de Manresa)

Assistents a la trobada del projecte europeu Organic Plus a Pàdua (Font: EA de Manresa)

La reunió del projecte Organic Plus ha tingut lloc al campus Agripolis de la Universitat de Pàdua (Itàlia). Hi han assistit representants dels 24 socis i membres de l’International Expert Advisory Board format per experts no europeus. En aquesta trobada s’han repassat les línies clau de treball del projecte i s’han començat a concretar els objectius i metodologies de les primeres accions a realitzar. 

Com a sessió inicial de presentació de tots els socis, cadascú ha plantejat quins són al seu país els inputs més controvertits de la producció agrària ecològica. Els representats espanyols, membres de l’Escola Agrària de Manresa, l’IRTA i l’IFAPA d’Andalusia, han presentat com a inputs controvertits o limitadors l’ús d’antiparasitaris i el dèficit d’aliments proteínics ecològics i de proximitat en la ramaderia, i els tractaments de coure i l’ús de torba com a substrat en l’agricultura. També han qüestionat el paper de les energies no renovables en la producció ecològica. Membres d’altres països han assenyalat altres factors com l’ús de vacunes per al bestiar, diferents tècniques de fertirrigació o el cultiu sense sòl, entre d’altres.  

A partir d’ara els membres de cada país cercaran informació sobre aquests inputs en la seva àrea d’influència i, de cara al novembre, es definiran les alternatives a provar. L’any vinent es completaran els protocols experimentals i s’iniciaran les experiències de camp.

En aquest sentit, els socis espanyols treballaran en l’experimentació de substrats alternatius a la torba per a planter ecològic. Els substrats estaran formats per restes orgàniques compostades, sobretot restes de poda. Experimentaran amb tres tipus de tractament del material: compost de restes d’esporga; compost de restes d’esporga prèviament extrusionades; i compost de restes d’esporga extrusionat a posteriori.

Aquests substrats alternatius es provaran a l’hivernacle de l’Escola Agrària de Manresa (2019-2021). Finalment, es realitzaran seminaris de presentació de la situació actual d’alguns inputs controvertits i dels resultats de l’experimentació amb alternatives.

El projecte Organic Plus forma part del programa europeu Horizon 2020, té una durada total de quatre anys (2018-2022) i un pressupost global superior als quatre milions d’euros.

La propera reunió dels socis està prevista per al juny de l’any vinent, a Dinamarca.