DARP | 18/07/2018  Ruralcat

El tractat de lliure comerç Japó-Europa suposarà un estalvi de 12,5 milions d'euros per a la indústria agroalimentària catalana

El tractat bilateral de lliure comerç signat ahir a Tòquio entrarà en vigor el 2019 i es tradueix en la desaparició total o gradual de les taxes aranzelàries beneficiant sectors clau en les exportacions catalanes com els dels vins, caves i porcí.

Exportacions agroalimentàries de Catalunya al Japó (2017)

Exportacions agroalimentàries de Catalunya al Japó (2017)

La Unió Europea (UE) i el Japó van signar ahir, a Tòquio, l’Acord d’Associació Econòmica que establirà una zona de lliure comerç amb un mercat de prop de 640 milions de consumidors que representen aproximadament un terç del producte interior brut (PIB) mundial. L’acord entre la UE i Japó (Economic Partnership Agreement – EPA) tindrà beneficis molt tangibles pel sector agroalimentari català. El més destacat és la desaparició de gran part dels aranzels vigents fins ara entre la UE i la quarta economia mundial, després dels EUA, Zona Euro i la Xina.

El tractat suposarà, doncs, un clar estalvi per a la indústria alimentària catalana que es tradueix en, aproximadament, 12,5 milions d’euros segons dades aportades per l’Àrea de Coneixement i Estratègia de Prodeca que va organitzar el setembre de 2017 una jornada informativa sobre oportunitats de mercat en el context del tractat. 

Sectors més beneficiats

Els sectors dels vins i caves són els primers beneficiats ja que veuran com desapareixen els costos aranzelaris de forma immediata, un cop entri en vigència l’acord el 2019, passant del 15 % al 0%.

Així mateix, el sector porcí, que paga actualment una mitjana del 4,3% en aranzels, passarà també a pagar-ne pràcticament el 0%. Altres sectors com el boví i el dels formatges que actualment han d’afrontar unes taxes aranzelàries elevades (38,5% i 29,8% respectivament) veuran reduïts els costos en aquesta partida de forma gradual en el transcurs dels propers 15 anys fins arribar al 0%.

D’altra banda, els exportadors catalans de pasta, xocolata, productes a base de cacau, dolços i galetes reduiran al 0% les despeses aranzelàries en el transcurs del propers 10 anys.

Japó, mercat estratègic per a Catalunya

Japó és el segon destí de productes agroalimentaris catalans de fora de la EU, després de la Xina, i el 7è mundial. Des de Catalunya, l’any 2017, es van exportar 105 mil tones en mercaderies agroalimentàries per un valor de 341 milions d’euros. Aquestes xifres representen un increment de més del 110%, tant en volum com en valor, en els últims 5 anys. Pel que fa al número d’empreses, 576 el 2017, l’augment en aquest mateix període ha estat del 40%.

Japó és un mercat molt atractiu que ofereix grans oportunitats. S’ha de tenir en compte que és un gran importador del sector de Alimentació i begudes, representant un 60% del que consumeix i amb un mercat potencial de 126,75 milions habitants. A això s’hi suma que és el quart mercat mundial en despesa en alimentació i la previsió és que aquest consum creixi prop del 18% en els propers 10 anys.

Aquestes xifres expliquen perquè el Japó és país prioritari en l’acció exterior agroalimentària del Govern, d’acord amb el Pla Estratègic d’Acció Exterior i de Relacions amb la Unió Europea (2015-2018). Un exemple clar n’és l’assistència de múltiples empreses agroalimentàries catalanes, a través de Prodeca, a FOODEX JAPAN que enguany se celebrarà a Tòquio el març de 2019. Es tracta de la fira alimentària més gran de la zona Àsia Pacífic i constitueix una bona plataforma per a la penetració en el mercat japonès. Així mateix, Japó ha estat un mercat convidat als diferents Business Forums (trobades de negocis sectorials entre empreses i importadors). El proper Fine Food Business Fòrum portarà a Barcelona al novembre compradors del sector multi producte i gourmet.

No hi ha dubte, doncs, que la relació històrica entre Catalunya i el Japó és estreta. S’inicià als anys vuitanta amb l’establiment d’inversions japoneses a territori català i actualment es manté l’interès mutu de reforçar i consolidar les relacions econòmiques, institucionals, culturals i educatives entre ambdós països.

El consumidor japonès, exigent i gourmet

El consumidor japonès valora el país d’origen i la història que hi ha darrere dels productes o productors. Cal recordar, en aquest sentit, que l’Acord d’Associació Econòmica reconeix l’estatus especial i ofereix protecció al mercat japonès de més de 200 productes agrícoles europeus amb un origen geogràfic específic (les anomenades Indicacions Geogràfiques Protegides - IGP). Aquest fet beneficia considerablement Catalunya, amb més d’una desena d’IGP registrades. Així mateix, al país nipó es valora molt positivament la presentació dels productes amb envasos de disseny i els que es puguin associar a la salut, com ara els productes ecològics i amb ingredients naturals en substitució d’additius i conservants.

Sobre Prodeca 

Prodeca és una empresa pública adscrita al Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació de la Generalitat de Catalunya, que té per objecte la promoció dels productes agroalimentaris catalans en el mercat nacional i internacional. Ofereix serveis de suport al comerç exterior i d’acompanyament en el procés d'internacionalització i competitivitat a les empreses agroalimentàries catalanes; facilita la seva participació a les principals fires agroalimentàries internacionals, desplega programes d'iniciació a l'exportació, diversificació de mercats, promoció comercial i consolidació de la presència a països tercers, etc. 

Prodeca treballa coordinadament amb les associacions i agents que intervenen en la cadena d’exportació agroalimentària i participa en iniciatives relacionades amb la gastronomia catalana com a eina de valorització i millora del posicionament dels productes i les empreses catalanes del sector. 

Informació relacionada