PAISATGE | 28/12/2018  Ruralcat

L’ADRINOC publica ‘La pedra seca com a motor de desenvolupament econòmic i social’

Les construccions de pedra seca són un patrimoni rebut en herència que deixa constància de les estretes relacions que sempre han mantingut humanitat i medi natural. Aquesta publicació vol donar a conèixer aquest patrimoni que ha servit de referent per al nostre territori.

La UNESCO s’ha interessat pel reconeixement de la tècnica de la pedra seca com a patrimoni immaterial de la humanitat

La UNESCO s’ha interessat pel reconeixement de la tècnica de la pedra seca com a patrimoni immaterial de la humanitat

L’Associació per al Desenvolupament Rural Integral de la Zona Nord-Oriental de Catalunya (Adrinoc) ha editat la publicació ‘La pedra seca com a motor de desenvolupament econòmic i social’ amb l’objectiu de donar a conèixer les diferents experiències vinculades a les construccions de pedra seca (la tècnica emprada en tota construcció que, en l’aixecament de la paret, no utilitza calç ni cap altre material de cohesió), com a iniciatives de dinamització local que es converteixen en motors econòmics del món rural i que han servit de referent per al nostre territori.

Les construccions de pedra seca són una oportunitat per als territoris rurals. Els paisatges rurals de la pedra seca actualment estableixen sinergies amb tots els sectors econòmics del seu voltant, ja sigui amb el sector primari, el turisme o fins i tot la construcció. Així doncs, els projectes vinculats amb la pedra seca han permès recuperar l’antic ofici de marger i formar gent especialitzada en la tècnica constructiva de la pedra seca, tècnica que també es pot aplicar en noves construccions i, d’aquesta manera, donar nous usos a aquesta tradició. 

Aquesta publicació recull 16 iniciatives que ofereixen un ampli ventall d’experiències de recuperació de paisatges i construccions de pedra seca vinculades a projectes diversos de dinamització territorial, ja sigui des d’un vessant turístic, cultural o social, o fins i tot empresarial.  

Les diferents iniciatives de recuperació de patrimoni paisatgístic són un element clau de dinamisme del món rural que tenen un impacte sobre la biodiversitat, atès que generen uns rics ecosistemes per a moltes espècies animals i vegetals. Per altra banda, també són un paradigma de sostenibilitat, ja que han permès habilitar els territoris per a l’agricultura i la ramaderia amb el mínim de recursos i el màxim d’eficiència amb total respecte pel medi ambient.

Aquesta publicació s’emmarca en el projecte «Col·labora x Paisatge. Desenvolupament rural a través del paisatge i la col·laboració ciutadana (construccions de pedra seca)», impulsat per l’ADRINOC, amb l’assessorament tècnic de l’Observatori del Paisatge, un projecte que pretén posar en valor el patrimoni paisatgístic de l’arquitectura tradicional de pedra seca com a element predominant i definitori de bona part dels paisatges rurals de Catalunya. 

El llibre compta amb la participació d’experts en pedra seca del país, a través, sobretot, de les entitats que formen part de l’Associació per la Pedra Seca i l’Arquitectura Tradicional (APSAT). En definitiva, aquest nou document posa a disposició d’administracions, entitats i ciutadania en general iniciatives ben diverses que contribueixen al desenvolupament econòmic a partir de posar en valor els paisatges de la pedra seca, i que es converteixen en nous referents i noves eines i idees aplicables o adaptables a cada realitat.

Amb aquest treball les entitats implicades volen difondre la pedra seca com un element constructiu de futur, aconseguir persones que sàpiguen treballar la pedra, i en tercer lloc, dissenyar un codi tècnic de construcció que sigui un referent per a arquitectes, enginyers i constructors per projectar construccions i obra pública en pedra seca arreu del territori.

Cal destacar que recentment la UNESCO s’ha interessat pel reconeixement de la tècnica de la pedra seca perquè esdevingui patrimoni immaterial de la humanitat a partir de la candidatura internacional presentada per diversos països d’Europa com ara Croàcia, Eslovènia, França, Itàlia, Suïssa i Espanya. Aquesta iniciativa ajudarà a la conservació i, sobretot, al manteniment i la transmissió del coneixement d’aquesta tècnica tradicional.

L’Adrinoc, a més, ha estat una de les candidates al premi Ruralapps tant aquest 2018 com l’any passat. Aquests premis volen impulsar el desenvolupament d’aplicacions mòbils en el marc del sector agrari, alimentari o rural i distingir les empreses que hagin impulsat les dues millors aplicacions mòbils funcionals que contribueixin a la millora del sector agrari, alimentari o rural.

Aquesta publicació està subvencionada pel Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació (DARP) dins els ajuts per al desenvolupament de projectes de cooperació dels grups d’acció local de Catalunya, en el marc del Programa de desenvolupament rural de Catalunya 2014-2020 i cofinançada pel Fons Europeu Agrícola de Desenvolupament Rural (FEADER).