FERTILITZACIÓ | 02/01/2019  Ruralcat

L’Oficina de fertilització publica els resultats del camp d’assaig de sembra en sec a Amposta

Els resultats obtinguts amb la varietat d’arròs JSendra han constatat que l’estratègia de fertilització mineral presenta un rendiment en gra més elevat, amb 8.854 kg/ha, seguit de la fertilització orgànica de gallinassa amb 8.729 kg/ha.

S'han presentat els resultats de segona campanya d’estudi realitzats amb la varietat d’arròs JSendra

S'han presentat els resultats de segona campanya d’estudi realitzats amb la varietat d’arròs JSendra

L’Oficina de fertilització i tractament de dejeccions ramaderes ha publicat els resultats del camp d’assaig de sembra en sec a Amposta dins el Pla per a la millora de la fertilització agrària al Baix Ebre i Montsià.

El camp d’assaig es troba situat al marge dret del Delta de l’Ebre, una zona que es caracteritza per tenir temperatures moderades amb una elevada humitat i precipitacions escasses. La parcel·la te un sòl profund, amb una textura francoargil·lollimosa i un contingut alt de matèria orgànica mentre que les concentracions de fòsfor i potassi al sòl són mitjanes. 

Per a l’estudi s’han avaluat les estratègies de fertilització de testimoni, mineral, purí amb porc d’engreix i  gallinassa ponedora.  

Els resultats de segona campanya d’estudi realitzats amb la varietat d’arròs JSendra han assenyalat que l’estratègia de fertilització que ha presentat un rendiment en gra més elevat ha estat la mineral, amb 8.854 kg/ha, sense diferenciar-se de l’estratègia de fertilització orgànica de gallinassa amb 8.729 kg/ha. L’estratègia de fertilització orgànica de purí de porc ha obtingut un rendiment de 7.998 kg/ha,  una mica més baix que la de mineral i la de gallinassa, tot i que no es diferència estadísticament amb l’estratègia de gallinassa. Finalment, en l’estratègia testimoni, en què no s’hi ha aplicat fertilitzant nitrogenat en dues campanyes, el rendiment obtingut ha estat molt inferior a la resta d’estratègies.

D’altra banda, durant aquesta campanya s’ha efectuat un estudi intensiu sobre com afecta el tipus de fertilització a la salinitat de l’aigua i del sòl. Com a resultat, s’ha observat que l’aplicació dels diferents fertilitzants orgànics i minerals no ha suposat un increment de la conductivitat elèctrica ni de l’aigua ni del sòl de la parcel·la.

A l'apartat de Resultats dels camps d'assaig es pot accedir a la resta d'informes amb els resultats de les darreres campanyes efectuades als PMFA del Baix Ebre i Montsià, Catalunya CentralComarques gironines, OsonaTerres de ponent i Vallés.