AJUTS | 15/01/2019  Ruralcat

L’ICO convoca sis línies de crèdit per finançar a emprenedors i empreses i ajuts per a la internacionalització

Les línies ICO estan dissenyades per finançar projectes i necessitats de liquiditat d’autònoms i empreses així com el seu procés d’internacionalització, amb l’objectiu de cobrir tots els estadis de desenvolupament empresarial.

Els ajuts cobreixen tots els estadis de desenvolupament empresarial

Els ajuts cobreixen tots els estadis de desenvolupament empresarial

L’ICO (Instituto de Crédito Oficial) ha obert la convocatòria de sis línies d’ajut estructurades en dos grans blocs: Empreses i Emprenedors i Internacional.

Empreses i emprenedors

Aquest apartat està destinat al finançament per a projectes d’inversió o liquiditat d’empreses i autònoms a Espanya amb tres línies de crèdit:

Línia ICO Empreses i Emprenedors 2019: destinat a finançar projectes empresarials o per cobrir necessitats de liquiditat dins el territori nacional (despeses corrents, necessitats tecnològiques, actius fixos, vehicles, reformes, adquisició d’empreses) i per rehabilitació d’habitatges i edificis per un import màxim per client de 12,5 milions d’euros. La tramitació de les operacions es realitza directament a través de les Entitats de Crèdit.

Línia ICO Garantia SGR/SAECA 2019: destinada a projectes empresarials i/o a necessitats de liquiditat dins i fora del territori nacional amb un import màxim per client de fins 2 milions d’euros en una o diverses operacions. La tramitació de les operacions es realitza directament a través de les Entitats de Crèdit, a les Societats de Garantia Recíproca o a SAECA

Línia ICO Crèdit Comercial 2019: es poden finançar les bestretes de factures i prefinançament per cobrir els costos de producció i elaboració del bé o servei objecte de venda en territori nacional amb un import màxim per client de fins a 12,5 milions d’euros a l’any, en una o diverses operacions. La tramitació de les operacions es realitza directament a través de les Entitats de Crèdit.

El període de sol·licitud per a totes les línies és des del 03/01/2019 fins al 31/12/2019.

Internacional

Aquest apartat està destinat al finançament per al procés d’internacionalització i l’activitat exportadora de les empreses espanyoles amb tres línies de crèdit:

Línia ICO Internacional 2019: el finançament es pot destinar al Tram I Inversió i Liquiditat  per desenvolupar els projectes d'inversió i /o les necessitats generals de l'activitat amb un import màxim per client i any de 12,5 milions d’euros, o bé al Tram II Exportadors Mitjà i llarg termini amb crèdit Subministrador o Crèdit comprador, amb un import màxim per client de 25 milions d’euros. La tramitació de les operacions es realitza directament a través de les Entitats de Crèdit que col·laboren amb l'ICO en aquest producte.

Es podran formalitzar préstecs a l'empara de la Línia durant tot l'any 2019.

Línia ICO Exportadors 2019: es poden finançar les bestretes de factures i el prefinançament per cobrir els costos de producció i elaboració del bé o servei objecte d'exportació. Es podrà finançar fins al 100% de l'import de la factura, o fins al 100% de l'import de venda dels béns o de la prestació de serveis sempre que no se superi el import màxim de 12,5 milions d'euros de saldo viu per client i any, en una o diverses disposicions. La tramitació de les operacions es realitza directament a través de les Entitats de Crèdit que col·laboren amb l'ICO en aquest producte.

Es podran formalitzar préstecs a l'empara de la Línia durant tot l'any 2019.

Línia ICO Canal Internacional 2019: per finançar la inversió i liquiditat d’autònoms, empreses i entitats públiques i privades, tant les domiciliades a Espanya com aquelles domiciliades a l'estranger que tinguin "interès espanyol" i l’exportació a mitjà i llarg termini  per a empreses amb domicili social fora d'Espanya que adquireixin amb ajornament de pagament, béns o serveis tant a empreses amb domicili social a Espanya com fora d'Espanya que tinguin "interès espanyol". Així mateix, podran sol·licitar finançament empreses amb domicili social a Espanya o fora d'Espanya amb interès espanyol que venguin béns o serveis, amb ajornament de pagament, a empreses amb domicili social fora d'Espanya. En el cas de finançament de liquiditat es podrà sol·licitar fins a 12,5 milions d'euros o el seu contravalor en la divisa local. Per a la resta d'operacions de finançament, projectes de inversió o d'exportació a mitjà i llarg termini, no hi ha límit d'import depenent aquest del projecte a finançar.

La tramitació de les operacions es realitzarà directament a través de les institucions financeres internacionals amb les que l'ICO subscrigui acords de col·laboració o de les seves entitats col·laboradores en cas que desenvolupi aquest esquema de funcionament.