PESCA | 18/01/2019  Ruralcat

L’IRTA acollirà la primera reunió regional sobre l’avaluació de la sostenibilitat de l’aqüicultura mediterrània de MedAID

MedAID (Mediterranean Aquaculture Integrated Development) és un projecte de quatre anys de durada (2017-2021) finançat pel Programa H2020 de la Unió Europea que té com a objectiu principal augmentar la competitivitat i sostenibilitat del sector de la piscicultura marina Mediterrània, centrant-se en les dues principals espècies produïdes, l'orada i el llobarro.

MEDaid es centra en el llobarro i l’orada, que són dues espècies clau a la Mediterrània

MEDaid es centra en el llobarro i l’orada, que són dues espècies clau a la Mediterrània

La seu de l’IRTA de Sant Carles de la Ràpita acollirà el proper 24 de gener el primer Taller Regional del projecte europeu MedAID sobre “Valoració holística de la sostenibilitat de l'aqüicultura mediterrània”.

El projecte està desenvolupant una avaluació holística de la sostenibilitat del sector piscícola marí mediterrani. Aquest estudi s'ha concebut com una plataforma per a l'anàlisi múltiple dels possibles factors i causes que afecten la sostenibilitat i la competitivitat del sector, integrant aspectes zootècnics, sanitaris, ambientals, econòmics, socials i de govern. Un total de 40 unitats de producció han participat en aquesta enquesta, corresponent a 25 empreses diferents, ubicades a 9 països mediterranis (Croàcia, Xipre, Egipte, França, Grècia, Itàlia, Espanya, Tunísia i Turquia).

Els resultats de l'enquesta es complementaran posteriorment amb altres fonts d'informació i aportacions dels grups d'interès per elaborar un informe que proporcionarà a la UE, els països mediterranis i la indústria de l'aqüicultura un diagnòstic actualitzat i basat en l'arrel de tota la cadena de valor del sector.

Els objectius d'aquest taller regional de MedAID són presentar l'anàlisi de l'enquesta realitzada per avaluar la sostenibilitat del sector agrícola marí mediterrari i debatre els resultats obtinguts amb representants de les empreses enquestades, altres productors de l'aqüicultura i altres actors clau del sector. Finalment, es posarà a disposició de tota la comunitat de l'aqüicultura un informe amb els resultats que servirà per la preparació del document final de síntesi que es presentarà a la Comissió Europea.

El programa del taller es dividirà en els cinc apartats temàtics de l'avaluació de MedAID, amb presentacions dels líders de cada àmbit i espais de debat. Al final del dia, els líders de MedAID faran una breu presentació dels resultats més rellevants obtinguts fins aquest moment en cadascun dels àmbits de treball del projecte.

També s’oferiran dues visites de camp opcional als participants: una visita a la subhasta de peix de Sant Carles de la Ràpita; i una visita a la badia d'Alfacs, dins el Parc Natural del Delta de l‘Ebre, formada per la deposició sedimentària del riu Ebre, on les unitats de producció de mol·luscs conviuen amb una important indústria turística en un espai d'aigües residuals. 

Aquest taller està organitzat per l'Institut de Recerca i Tecnologia Agroalimentàries (IRTA) a través del Centre de Sant Carles de la Ràpita i el Centre Internacional d'Estudis Agronòmics Avançats de la Mediterrània (CIHEAM), a través de l'Institut Agronòmic Mediterrani de Saragossa (IAMZ).

El projecte MedAID

L'aqüicultura representa aproximadament el 20% de la producció a Europa i dóna feina directa a unes 85.000 persones, principalment en zones rurals i costaneres. La Comissió Europea ha proposat l'objectiu d'un augment del 20% en la producció sostenible de l'aqüicultura a la Mediterrània. Amb la voluntat de donar suport a aquest repte, neix el projecte MedAID i es preveu que els seus resultats siguin vitals per a la producció pesquera europea.

Els objectius globals de MedAID són augmentar la competitivitat i sostenibilitat del sector de la piscicultura marina Mediterrània al llarg de la seva cadena de valor, millorar la productivitat tècnica així com el rendiment econòmic del sector i aconseguir un consum més responsable i guanyar una major reputació social.

El projecte, finançat per una subvenció de 7 milions d'euros del Programa d'Investigació i Innovació H2020 de la Comissió Europea i coordinat per l'Institut Agronòmic Mediterrani de Saragossa (IAMZ-CIHEAM), amb la col·laboració del IRTA, està format per un consorci de 36 socis de 13 països de tota la conca mediterrània i d'Europa, inclosos instituts de recerca, universitats líders, productors i organitzacions internacionals.

MedAID, que es va iniciar a principis de maig de 2017 amb una durada fins el 2021, tindrà un paper clau en la identificació dels principals factors d'èxit per millorar el creixement d'aquest sector de producció d'aliments cada vegada més important a Europa. Enfocant-se en el llobarro i l’orada, que són dues espècies clau a la Mediterrània, el projecte donarà una visió integral de la competitivitat i la sostenibilitat del sector piscícola marí mediterrani. Treballant amb els grups d'interès de tot el sector, el projecte proposarà les millors pràctiques, eines innovadores i solucions pràctiques als reptes anteriors per augmentar el creixement i la productivitat.