TRANSFERÈNCIA TECNOLÒGICA | 16/11/2016  DARP

Visita a bombaments solars i sistemes de baixa pressió

Un total de 63 persones van realitzar la visita tècnica sobre bombaments solars i regs a baixa pressió a la zona de Burgos i Valladolid organitzada per l'EA de Tàrrega.

Els dies 24 i 25 de maig es va realitzar aquesta visita tècnica a la qual es van inscriure principalment professionals de les comunitats de regants, enginyeries i empreses del sector del regadiu.

Aquesta visita va sorgir arran de l’interès despertat durant la jornada sobre bombament solar que es va tenir lloc el mes de febrer a l’EA Tàrrega- Oficina del Regant. L’objectiu de poder veure la implementació en camp i intercanviar opinions i experiències amb empreses, centres d’investigació i regants capdavanters en aquestes tecnologies s’ha complert en aquesta visita tècnica, que ha estat molt ben valorada pels assistents.

La visita va estar promoguda per l’Oficina del Regant del DARP – EA Tàrrega, la Comunidad General de Regantes Canal de Aragón y Cataluña, i Infraestructures de la Generalitat de Catalunya.

El primer dia es va dur a terme una sessió formativa sobre reg a baixa pressió a la planta de VYRSA a Burgos, una tecnologia que es complementa en gran mesura amb els bombaments solars.

El segon dia, José Manuel Omaña, d’AIMCRA, va realitzar una presentació sobre la viabilitat tant tècnica com econòmica dels bombaments solars. Després, José Luís Nuño, de Itacyl, va presentar un projecte d’implantació de bombament solar en una comunitat de regants.

A continuació, es varen visitar instal·lacions de bombaments solars realitzats per l’empresa Riego Solar a les localitats de Tordesillas i Medina del Campo. Es tracta d’explotacions de remolatxa sucrera i cereal d’hivern que es reguen amb aigua procedent de pous. Darrerament s’han substituït els grups motobomba dièsel per bombaments solars, complementant-ho amb sistemes de reg de baixa pressió. La primera instal·lació visitada té una potència instal·lada de 121 kWp i domina una superfície de 70 ha de conreus d’hivern i estiu, i la segona, amb una potència de 80 kWp, té una superfície regada de 45 ha.


 

Informació relacionada