GRUPS OPERATIUS | 04/02/2019  Ruralcat

L’ADV de Sant Llorenç i Sant Martí, i les empreses Codorniu i Gramona, participen en un sistema de gestió per reduir els tractaments fitosanitaris a la vinya coordinats per INNOVI

Aquest projecte, finançat a través de l’operació 16.01.01 de cooperació per a la innovació del PDR de Catalunya 2014-2020, ha estat coordinat per l’Associació AEI Innovi, liderat per l’ADV de Sant Llorenç, i amb la participació de l’ADV de Sant Martí, les empreses Codorniu i Gramona, i la coordinació tècnica de l’INCAVI i del Servei de Sanitat Vegetal.

SISTEMIO és un innovador sistema de gestió de la vinya per reduir els tractaments fitosanitaris

SISTEMIO és un innovador sistema de gestió de la vinya per reduir els tractaments fitosanitaris

El projecte de cooperació “Prova pilot de sistema de teledetecció i gestió de tractaments fitosanitaris a la vinya”, encapçalat per l’ADV de Sant Llorenç del Penedès Superior, ha volgut analitzar i validar SISTEMIO, un innovador sistema de gestió de la vinya per reduir els tractaments fitosanitaris que s’utilitzen a la vinya a Catalunya. El sistema respon així a la creixent necessitat del sector de limitar al mínim possible l’ús de fitosanitaris i caminar cap a una agricultura ecològica i mediambientalment sostenible. 

SISTEMIO representa una elevada innovació en la viticultura catalana, ja que ha validat un sistema que pretén millorar la gestió i el rendiment mediambiental, millorant la planificació i gestió de la vinya i permetent la reducció dels tractaments fitosanitaris assegurant el control de les malalties.

El sistema es basa en la recollida de dades agroambientals a nivell de parcel·la i el seu posterior anàlisi a través de models epidemiològics mecanístics. La utilització d'aquesta eina permet al viticultor conèixer en tot moment l'estat epidemiològic de la parcel·la i decidir el moment precís en el qual realitzar els tractaments preventius per tal de maximitzar l'efectivitat i reduir la quantitat de productes fitosanitaris emprats al llarg de la temporada.

Durant la posada en marxa de la prova pilot es van instal·lar 18 estacions de telemesura dotades de sensors de temperatura ambient, humitat ambient, pluviometria i humectació foliar. La comunicació amb el servidor remot de recollida de dades es fa a través d'un mòdem GPRS integrat en la mateixa estació. Les mesures obtingudes són processades pel sistema de suport a decisions Vite.net i el resultat de l’anàlisi està disponible a través de la web per la consulta remota per part dels usuaris, que poden consultar el progrés previst de les infeccions de míldiu i oïdi a la parcel·la segons els resultats dels models epidemiològics i de les previsions meteorològiques disponibles per cadascuna de les parcel·les. 

Vite.net és un sistema de suport a decisions per a la gestió eficient de la vinya desenvolupat per l’empresa italiana Horta, una spin-off de la Università Cattolica del Sacro Cuore a Piacenza. Apart dels models epidemiològics emprats en aquesta prova pilot, el sistema Vite.net també integra eines per a la gestió hídrica i la fertilització per tal de donar una solució de gestió integral. Les estacions agrometeorològiques requerides per la captació de dades han estat dissenyades i instal·lades per l’empresa TAMIC, S.L., amb seu a Vilafranca del Penedès, que també es va fer càrrec de la integració amb el sistema Vite.net i del manteniment de la plataforma complerta.

El resultat obtingut de les proves és una protecció molt efectiva contra infeccions de míldiu i oïdi a la parcel·la amb el mínim de tractaments fitosanitaris possibles gràcies a la determinació precisa per part del sistema de l'estat epidemiològic de cadascuna de les 18 parcel·les en estudi. El treball conjunt de les empreses i centres d’investigació que han participat en l’estudi ha permès concloure que el sistema vite.net permet una molt bona gestió de l’estratègia fitosanitària de les empreses vitícoles, en un entorn gràfic molt entenedor i de fàcil ús

Cal destacar, però, que la utilització del sistema s’ha de fer de forma complementària a les recomanacions dels serveis d’avisos oficials i el treball de les ADV, en definitiva, resolt la necessitat d’un seguiment tècnic permanent a partir del què passa a la parcel·la i de la situació més global de la zona.

L’optimització en la decisió del moment i característiques del sistema, en una estratègia preventiva, suposa una reducció de tractaments fitosanitaris i, en definitiva, una millor qualitat de la verema. 

Aquest projecte s’emmarca en l’operació 16.01.01 de cooperació per a la innovació del PDR de Catalunya 2014-2020 i té un pressupost de 209.937,50€ que està finançat a través de la Unió Europea, el Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació i fons propis.

Un Grup Operatiu és un partenariat en què els seus membres comparteixen interessos comuns entorn a un projecte d’innovació específic i de caràcter pràctic vinculat al sector agroalimentari. Els Grups Operatius poden rebre finançament de la Unió Europea a través del Fons Europeu Agrícola de Desenvolupament Rural (FEADER) per a la constitució i redacció del projecte comú o bé per a l’execució d’un projecte pilot innovador.