AJUTS | 13/02/2019  Ruralcat

Agricultura convoca els ajuts directes a l'agricultura i la ramaderia i altres règims d'ajut per a la campanya 2019

Els ajuts convocats són finançats pel Fons Europeu Agrícola de Garantia (FEAGA), amb un import per a aquesta campanya 2019 de 4.953.100.000 euros.

Els ajuts es poden presentar fins el 30 d'abril de 2019

Els ajuts es poden presentar fins el 30 d'abril de 2019

El Departament d’Agricultura ha convocat els ajuts directes a l'agricultura i la ramaderia i altres règims d'ajut per a la campanya 2019, que es regeixen per l'Ordre AAM/97/2015, de 20 d'abril.

Els objectius generals del Fons Europeu Agrícola de Garantia Agrària són estabilitzar els ingressos dels pagesos, millorar la competitivitat i sostenibilitat de l’agricultura i simplificar la gestió d’aquestes ajudes.

Els ajuts inclouen el règim de pagament bàsic (ajut al pagament bàsic, pagament per pràctiques agrícoles beneficioses per al medi ambient, pagament complementari per als joves agricultors/es i sol·licitud de drets de la reserva nacional de pagament bàsic), el règim de petits agricultors, els ajuts associats per a les persones agricultores (cultiu de l'arròs, als cultius proteics, als fruits de closca i les garrofes i als llegums de qualitat), i els ajuts associats per a les persones ramaderes (per a les explotacions que mantenen vaques alletants, de boví d'engreix, de boví de llet, d'oví i cabrum).

Així mateix, també es contemplen els ajuts associats als ramaders de boví de llet, de boví d’engreix i d’oví i cabrum que van mantenir drets especials el 2014 i no disposen d'hectàrees admissibles per a l'activació de drets de pagament al règim de pagament bàsic. 

Els ajuts i tràmits de la sol·licitud única 2019 s'han de formalitzar d'acord amb l'article 3 de l'Ordre ARP/7/2019, de 15 de gener, per la qual s'estableix i es regula la DUN 2019, i es poden presentar des de l'1 de febrer al 30 d'abril de 2019.

Els ajuts concedits a les persones físiques per import superior a 1.250 euros i els ajuts concedits a persones jurídiques es faran públics en la seu electrònica de la Generalitat http://seu.gencat.cat i al web http://agricultura.gencat.cat/beneficiarisajuts.