REG | 16/11/2016  Equip de l'Oficina del Regant

Resultats de les jornades tècniques de camp d'avaluació de la uniformitat de reg

L'Oficina del Regant (OdR) ha enllestit un protocol per avaluar i comparar la Uniformitat de Distribució de Reg (UD) en diferents sistemes de reg. Els resultats assenyalen que en reg per pivot en agricultura es dóna més uniformitat i en reg per aspersió en jardineria es troben les uniformitats menys acceptables.

Camp amb instal·lacions de reg per aspersió. Font: DAAM

Camp amb instal·lacions de reg per aspersió. Font: DAAM

Conscients de la importància de la UD per a una bona fertirrigació del conreu, des de l’OdR en els darrers anys s’han fet avaluacions d’uniformitat de reg (sempre com a Jornades Tècniques demostratives amb regants) a diferents zones de Catalunya. L’objectiu d’aquestes jornades és ensenyar la metodologia pràctica de la realització d’una avaluació de reg d’una forma senzilla i pràctica perquè l’agricultor pugui repetir-ho a la seva explotació i pugui determinar quina uniformitat de reg té la seva instal·lació.

Els resultats del conjunt d’avaluacions de reg que s’han dut a terme durant aquests anys han estat els següents:

 
Tipus de reg
Resultats en % sobre total de casos avaluats
Avaluacions fetes
     
 
Qualitat excel·lent
Qualitat bona-acceptable
Millorable
 
     
Reg localitzat agricultura
24,24
57,58
18,18
33
     
Reg aspersió cobertura total agricultura
5
50
45
22
     
Reg pivot agricultura
25
75
0
4
     
Reg aspersió jardineria
0
0
100
5
     
               

 

Tots aquests resultats s’han obtingut sota les condicions climàtiques que l’equip de l’OdR es trobava el dia de l’avaluació i les característiques de les instal·lacions que els agricultors cedien per a fer les avaluacions de reg com una pràctica de camp per a altres agricultors i tècnics. Per aquest motiu les casuístiques presents en el total de 64 avaluacions són dispars i no s’entrarà en detall en cadascuna, però és un dels aspectes a tenir en compte per la interpretació de les dades obtingudes.

Els resultats obtinguts mostren que en reg amb pivot és on existeixen majors uniformitats i en el cas del reg per aspersió en jardineria on es troben les uniformitats menys acceptables. Val a dir que aquestes jornades tècniques són molt adequades per poder transmetre als regants la importància d’un correcte manteniment de les instal·lacions de reg que sempre serà un factor clau per obtenir unes adequades uniformitats de distribució de l’aigua de reg.

 

A Ruralcat podràs trobar més informació i gràfics sobre els resultats d’aquestes jornades tècniques i les corresponents fitxes tècniques de reg.
 

Informació elaborada per l'equip de l'Oficina del Regant.