AJUTS | 18/02/2019  Ruralcat

Quatre projectes catalans han estat seleccionats a la convocatòria PRIMA 2018

La iniciativa PRIMA per a la recerca i la innovació de l’àrea Mediterrània té com a objectiu la posada en pràctica de polítiques conjuntes de recerca i innovació sota una estratègia comuna de tots els països participants per abordar reptes com la manca d’aigua, l’agricultura i la seguretat alimentària.

El projecte MED4YOUTH estudia la dieta mediterrània per fer front a l'obesitat juvenil

El projecte MED4YOUTH estudia la dieta mediterrània per fer front a l'obesitat juvenil

El programa PRIMA el gestiona la Fundació PRIMA sobre la base de plans de treball anuals, i el finançament previst fins a 2020 és de 220M€, provinents del programa de recerca Horizon 2020 i 274M€ provinents d’aportacions dels estats membres. 

Entre els nou projectes seleccionats de la convocatòria PRIMA secció 1, en l’apartat Cadena agro-alimentària: implementant innovació en la cadena mediterrània d’agro-aliments per a PIMEs, hi ha dues entitats catalanes: CAMELMILK (Boost the production, transformation and consumption of camel milk in the Mediterranean basin) i DAINME-SME (Dairy Innovation for Mediterranean SME).

El projecte CAMELMILK està coordinat per l’IRTA i hi participen Algèria, Alemanya, Croàcia, França, Itàlia, Marroc i Turquia. DAINME-SME també està coordinat per l’IRTA i compta amb la participació d’Egipte, França, Itàlia, Tuníssia i Turquia.

D’altra banda, entre els 27 seleccionats de la convocatòria PRIMA secció 2, es troben dues entitats catalanes: BOOMERANG (Healthier bio-fortified Mediterranean grains) i MED4YOUTH (Mediterranean Enriched Diet for tackling Youth Obesity). El primer està coordinat per la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB) i hi participen Algèria, Alemanya, Egipte, Itàlia, Tunísia i Turquia, mentre que el segon està coordinat per la Fundació Eurecat i compta amb el suport d’Israel, Itàlia, Jordània i Portugal. 

PRIMA ja ha publicat les convocatòries pel 2019, que inclouen a la secció 1: Gestió de l’aigua, Sistemes d’agricultura, Cadena de valor agroalimentari, Nexus 2019 RIA i Nexus 2019 CSA, i la secció 2: Multitopic. El pressupost total estimat per a la Secció 1 és de 28M € (des de la UE) i per a la Secció 2 de 34,95M € (des dels països). El nombre previst de projectes finançats és de fins a 18 per a la Secció 1 i de 35 per a la Secció 2.  

PRIMA (Partnership for Research and Innovation in the Mediterranean Area) és una iniciativa per a la recerca i la innovació finançada pel fons europeu Horizon 2020, que té com a voluntat la unió de coneixement i patrimoni cultural dels països de la mediterrània, per tal de desenvolupar, entre d’altres, les àrees amb escassetat d’aigua, proveint-les d’oportunitats de treball en el camp de l’alimentació i competitivitat per emprenedors i dones, conservant els ecosistemes.

La iniciativa PRIMA compta actualment amb la participació d’11 països de la UE (Croàcia, Xipre, França, Alemanya, Grècia, Itàlia, Luxemburg, Malta, Portugal, Eslovènia i Espanya) i vuit països mediterranis no europeus (Algèria, Egipte, Israel, Jordània, Líban, Marroc, Tunísia i Turquia).