FERTILITZACIÓ | 25/02/2019  Ruralcat

Publicats els resultats del camp d’assaig Illa de Riu (Sant Jaume d’Enveja) de la campanya d’arròs 2018

Els resultats s’emmarquen dins el Pla per a la millora de la fertilització agrària al Baix Ebre i Montsià de l’Oficina de fertilització i tractament de dejeccions ramaderes.

Les produccions més altes s’han assolit en les dues estratègies minerals (1 i 2) on gairebé s’ha arribat als 7.000 kg/ha

Les produccions més altes s’han assolit en les dues estratègies minerals (1 i 2) on gairebé s’ha arribat als 7.000 kg/ha

El camp d’assaig Illa de Riu de Sant Jaume d’Enveja es troba situat al marge dret del Delta de l’Ebre, una zona que es caracteritza per tenir temperatures moderades amb una elevada humitat i precipitacions escasses. La parcel·la té un sòl profund, amb la textura arenosa i el seu contingut de matèria orgànica és baix. Les estratègies de fertilització de fons que s’han avaluat són dues dosis minerals (M1, M2) amb Urea (46%), tres dosis amb gallinassa de ponedora (G1, G2, G3) i una estratègia testimoni on no s’ha aplicat fertilització de fons. Per tal de millorar el maneig de les males herbes s’ha utilitzat la varietat d’arròs CL-111.

Els resultats obtinguts plasmen que no s’observen diferències estadísticament significatives entre els rendiments obtinguts en les diferents estratègies de fertilització. Tot i així, les produccions més altes s’han assolit en les dues estratègies minerals (1 i 2) on gairebé s’ha arribat als 7.000 kg/ha. La textura arenosa del camp d’assaig ha dificultat la retenció de nutrients al sòl, de manera que no s’ha observat una resposta positiva del cultiu a l’increment de les unitats fertilitzants aplicades.

D’altra banda, es constata que una part del camp d’assaig s’ha vist afectada per la malaltia fúngica Helminthosporiosi (Bipolaris spp). Les parcel·les situades a l’entrada d’aigua han tingut major infecció en comparació amb les situades a l’altra banda del camp. Però, en tot cas, es conclou que no s’ha observat cap relació entre l’estratègia de fertilització i el nivell d’afectació del cultiu.

L’Oficina de Fertilització i Tractament de Dejeccions Ramaderes

L’Oficina de Fertilització i Tractament de Dejeccions Ramaderes treballa juntament amb les universitats i els centres de recerca per optimitzar l’ús de les dejeccions ramaderes i altres fertilitzants, impulsant diverses actuacions que han acabat consolidant-se en la Xarxa de plans per a la millora de la fertilització agrària a Catalunya (PMFAC).

Des de l’Oficina pots accedir a tota la informació de la Xarxa PMFAC:

Xarxa de Plans i camps d’assaig 
Fulls informatius de cada Pla 
Resultats dels camps d’assaig 
Els Plans en xifres 
Galeria d’imatges 

A l’Oficina també es por trobar més informació per millorar la gestió de la granja i la fertilització òptima al camp, així com orientació per fer els tràmits administratius d’oficina.

Per a més informació es pot contactar al correu electrònic fertilitzacio.daam@gencat.cat o al telèfon 973 22 08 68.