FRUITA SECA | 05/03/2019  Ruralcat

Agricultura crea una oficina tècnica per dinamitzar el sector de l'avellana

La nova oficina servirà perquè el Departament d’Agricultura, conjuntament amb el sector, continuï implementant les mesures previstes en el Pla estratègic de valorització de l’avellana.

Presentació de l'oficina tècnica (font: DARP)

Presentació de l'oficina tècnica (font: DARP)

La consellera d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació, Teresa Jordà, ha anunciat a Reus que el Departament crearà una oficina tècnica per al desenvolupament del Pla de valorització de l’avellana

L’oficina tècnica serà l’eina impulsora i l’organisme encarregat de gestionar el desenvolupament del Pla estratègic per a la valorització de l’avellana que va presentar el Departament el passat mes de novembre, i que és una de les mesures acordades pel Grup de Treball de l’Avellana. El Pla tracta conjuntament la situació estructural del sector i les mesures que n’han de garantir el futur, i pretén incrementar la presència del producte en el territori de producció, implantar nous canals de valorització i, en darrer terme, contribuir al manteniment del conreu, el paisatge i l’estructura social vinculada al sector. Aquesta nova oficina treballarà de manera vinculada amb el sector i cercarà la col·laboració de les diputacions de Girona i Tarragona i d’altres organismes.

Des de fa dos anys, el Departament treballa en l’estudi de la qualitat de l’avellana, un punt bàsic per aconseguir millorar-ne la producció i incrementar-ne el consum. Es tracta d’una col·laboració entre el Servei de Sanitat Vegetal del DARP, les Associacions de Defensa Vegetal (ADV) i l’IRTA.

La nova oficina se suma a l’aportació econòmica que rebran 472 agricultors, joves i professionals, que es dediquen al cultiu de la fruita seca. Aquestes dues mesures han estat acordades amb Unió de Pagesos davant la situació que pateix el sector de l’avellana. Els ajuts contemplaran 2.633 hectàrees de superfície i un import total de 390.200 euros. La distribució és la següent: 66 joves percebran 280€ per hectàrea amb un import total de 129.200 euros per 464 ha de cultiu; els ajuts directes als professionals arriben a 443 agricultors que rebran 120€ per ha amb un import total de 260.280€ i 2.160 ha de superfície d’avellaners. Els beneficiats es concentren principalment a Tarragona, en menor mesura a les Terres de l’Ebre i alguns a Girona, Lleida i Barcelona.

El Departament també donarà suport als joves incorporats al sector de l’avellana habilitant una línia de crèdits de l’ICF específica per a joves pagesos amb superfície d’avellaner durant els cinc anys posteriors a la seva incorporació. Aquest crèdit s’utilitzarà per abordar les inversions previstes o previstes en el futur durant la resta del període d’incorporació (maquinària i qualsevol altra inversió). A més, el Departament també facilitarà i avalarà els crèdits de manera individualitzada durant tota la incorporació i durant 3 anys a la línia de l’ICF Agrocrèdit Circulant.

El Departament també ha confirmat la negativa i la intransigència del Ministeri d’Agricultura a convocar l’ajut específic al sector de la fruita seca de 120 €/ha. A més, també s’han presentat a Madrid la sol·licitud de reducció dels mòduls de l’IRPF per al conreu de l’avellaner i la sol·licitud de l’endarreriment de les quotes de Seguretat Social, pendents encara de resposta. Complementàriament, s’ha passat ja al MAPA la llista de municipis afectats per inclemències meteorològiques durant l’any 2018 perquè estableixi la reducció de mòduls en la seva ordre.

El Departament continua insistint al sector sobre la importància que el sector conegui el potencial de les circumscripcions econòmiques com a eina que permetrà incidir en la regulació del mercat per prevenir crisis de preus i poder actuar, si es produeixen, per minimitzar-ne els efectes. A Catalunya, hi ha tres circumscripcions econòmiques: la del préssec i la nectarina, la de la pera i la de la poma. El DARP, de la mà de les organitzacions agràries, treballa per impulsar la circumscripció econòmica de l’avellana i la dels cítrics. L’altra eina que s’ha consolidat, en aquest cas per al sector de l’avellana, és l’Observatori de Preus, llargament reivindicat pel sector, el qual ha de donar més transparència als mercats.