AJUTS | 07/03/2019  Ruralcat

Convocats els ajuts dels plans de reestructuració i reconversió de la vinya per la campanya 2019-20

Aquests ajuts tenen per objectiu reforçar una estructura vitivinícola competitiva, per afavorir la modernització de les explotacions vitícoles, així com l'adequació varietal a les noves tendències del mercat.

La sol·licitud d'ajut per a la campanya 2019 es pot presentar des de l'1 de febrer fins al 29 de març de 2019, inclòs

La sol·licitud d'ajut per a la campanya 2019 es pot presentar des de l'1 de febrer fins al 29 de març de 2019, inclòs

La Comissió Europea va aprovar el Programa de suport al sector vitivinícola espanyol per al període 2019-2023. Entre les mesures del programa es troben les actuacions previstes a l'ajut a la reestructuració i/o reconversió de la vinya, que tenen per objectiu reforçar una estructura vitivinícola competitiva, per afavorir la modernització de les explotacions vitícoles, així com l'adequació varietal a les noves tendències del mercat

El Departament d’Agricultura ha convocat els ajuts a la reestructuració i/o reconversió de la vinya, corresponents a la campanya 2019, d'acord amb les bases reguladores de l'ajut i procediments aprovats a l'Ordre ARP/27/2018, de 7 de març. 

Els ajuts que preveu aquesta convocatòria per a la campanya 2019-2020 són finançats pel Fons Europeu Agrícola de Garantia (FEAGA) en el 100% de la despesa. D'acord amb el Pla financer presentat per l'Estat espanyol, per a aquesta mesura hi haurà un import previst de 362.660.000 euros per al període 2019-2023, que es reparteixen entre les comunitats autònomes en la Conferència Sectorial d'Agricultura i Desenvolupament Rural.      

Els ajuts concedits a les persones físiques per import superior a 1.250 euros i els ajuts concedits a persones jurídiques es faran públics en la seu electrònica de la Generalitat http://seu.gencat.cat i al web http://agricultura.gencat.cat/beneficiarisajuts, fent ús dels mitjans electrònics establerts.

La sol·licitud d'ajut per a la campanya 2019 es pot presentar des de l'1 de febrer fins al 29 de març de 2019, inclòs.