TRANSFERÈNCIA TECNOLÒGICA | 17/05/2019  Ruralcat

Visita les instal·lacions del Sincrotró ALBA

El Departament d’Agricultura va organitzar aquesta visita en el marc del PATT que va permetre conèixer el funcionament i les aplicacions del sincrotró per a la indústria agroalimentària. El Sincrotró ALBA és la infraestructura científica de tercera generació més important de la zona mediterrània.

Moment de la visita al sincrotró ALBA

Moment de la visita al sincrotró ALBA

El passat 14 de maig el Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació (DARP) va organitzar una visita tècnica a les instal·lacions del Sincrotró ALBA, situades a Cerdanyola del Vallés, per conèixer el funcionament i les aplicacions que pot tenir en la indústria agroalimentària.

La visita va començar amb les paraules de benvinguda del Director General d’Alimentació, Qualitat i Indústries Agroalimentàries, Carmel Mòdol, i el president honorífic del Sincrotró, Ramon Pascual. Tot seguit, es va iniciar la visita a les instal·lacions de la mà de Ramon Pascual i Marta Àvila, científica de l’Oficina Industrial del Sincrotró, que van explicar la història, les característiques de disseny i el funcionament de la instal·lació del sincrotró, així com els serveis que pot oferir a les empreses, entre elles a les indústries alimentàries per a l’estudi de les propietats dels materials i la caracterització de l’estructura interior de mostres (matèries primeres, producte acabat, envasos, etc).

Entre d'altres determinacions, es realitza l’estudi de la dinàmica i estabilitat d'emulsions alimentàries, la determinació de substàncies químiques tòxiques, la identificació d'elements químics o espècies d'un aliment determinat per a la designació d'origen, l’estudi dels canvis estructurals en plàstics utilitzats per a l'envasat i emmagatzematge de productes, la determinació de coure i altres metalls en vi i licors a diferents estats d'oxidació, escanejat químic de plantes, llavors, cereals, algues, etc. La visita va finalitzar amb un torn obert de paraules.

Les KETs són tecnologies d’avantguarda d’aplicació transversal que han de contribuir a la innovació en la indústria, com són la microelectrònica i la nanoelectrònica, la nanotecnologia, la fotònica, els materials avançats, la biotecnologia industrial i les tecnologies de fabricació avançada.

El Sincrotró ALBA és una infraestructura científica de tercera generació i és la més important de la zona del Mediterrani. Es tracta d'un complex d’acceleradors d’electrons per produir llum de sincrotró, la qual permet visualitzar l’estructura atòmica i molecular dels materials i estudiar-ne les seves propietats. 

Aquesta instal·lació està gestionada pel Consorci per a la Construcció, Equipament i Explotació del Laboratori de Llum Sincrotró (CELLS) i pertany a la xarxa de Infraestructures Científiques i Tècniques Singulars (ICTS).

La visita forma part de l’Espai Agroindústria Innova i s’emmarca dins el Pla Anual de Transferència Tecnològica (PATT), que promou la innovació en el sector agroalimentari i, entre els seus objectius, hi ha el d’establir ponts de relació entre els centres de recerca i les empreses del sector.