INDÚSTRIA AGROALIMENTÀRIA | 25/06/2019  Ruralcat

La recerca al sector agroalimentari és activa, obté impacte i assoleix fites destacables d’excel·lència científica

La producció bibliomètrica al sector agroalimentari va incloure un total de 13.262 documents publicats amb la participació d’investigadors a Catalunya entre els anys 2012 i el 2016, el que va representar el 16,4% del total de Catalunya en totes les àrees de recerca.

L’informe situa Catalunya en la segona posició per volum de publicacions del sector agroalimentari a tot l’Estat

L’informe situa Catalunya en la segona posició per volum de publicacions del sector agroalimentari a tot l’Estat

L’Observatori de la Fundació Catalana per a la Recerca i la Innovació (FCRi), a petició del Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació, ha elaborat un informe que conté els indicadors d’anàlisi de la producció bibliogràfica al sector agroalimentari duta a terme a Catalunya entre els anys 2012 i 2016

L’informe inclou comparacions amb altres territoris, l’anàlisi territorial, sectorial, institucional i per camps de recerca a Catalunya, així com la col·laboració internacional a Catalunya i entre comunitats autònomes. L’anàlisi bibliomètrica va incloure indicadors d’activitat i visibilitat o impacte, així com d’excel·lència i col·laboració internacional.

L’informe situa Catalunya en la segona posició per volum de publicacions del sector agroalimentari a tot l’Estat mentre que la producció en agroalimentària a Catalunya va créixer lleugerament per damunt de la mitjana de l’Estat entre 2012 i 2016 (2% vs. 1,7%). 

Pel que fa a l’indicador d’impacte d’aquests documents, entès com a l’impacte que tenen els documents citables en les seves corresponents comunitats científiques, Catalunya en conjunt va obtenir un impacte un 12% superior a la referència mundial.

Quant a l’indicador d’excel·lència, es van detectar 289 publicacions del sector agroalimentari incloses en el 1% més citat al món pel període d’estudi. Es tracta de publicacions altament citades, a les que se’ls atribueix la característica d’haver influenciat el pensament, la teoria i la pràctica en les seva disciplina. 

En relació amb la cooperació, la meitat de la producció bibliogràfica al sector agroalimentari a Catalunya (54%) es va publicar amb col·laboració internacional, arribant a valors del 60% l’any 2016. 

Des del punt de vista de l’anàlisi per disciplines, destaca que les ciències mediambientals, la tecnologia dels aliments i la nutrició, així com les ciències de les plantes i la veterinària van esser les àrees de recerca que més publicacions van aportar a la col·lecció Agroalimentària. 

Podeu consultar l’informe a l’enllaç següent: https://ruralcat.gencat.cat/documents/20181/2734255/20190625_Mapa+de+la+recerca+en+Agroaliment%C3%A0ria+definitiu1.pdf/2aff6ef2-490e-4095-b622-58ede0d99f47