AJUTS | 18/07/2019  Ruralcat

El Departament d'Agricultura aprova 209 sol·licituds d'ajut a la diversificació econòmica de les zones rurals Leader de Catalunya

L’aprovació d’aquestes sol·licituds de la quarta convocatòria dels ajuts Leader 2020 representa una important aposta del Departament pel desenvolupament de les estratègies locals dels grups Leader.

L’objectiu principal d’aquests ajuts és fomentar la realització d’inversions que generin activitat econòmica en les zones rurals

L’objectiu principal d’aquests ajuts és fomentar la realització d’inversions que generin activitat econòmica en les zones rurals

El Departament  d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació (DARP) ha aprovat 209 sol·licituds d’ajut destinats  a l’aplicació del desenvolupament local participatiu Leader, en el marc de la operació 19.2 del Programa de Desenvolupament Rural de Catalunya (PDR) 2014-2020, corresponents a l’any 2018.

L’objectiu principal d’aquests ajuts és fomentar la realització d’inversions que generin activitat econòmica en les zones rurals, la creació i/o manteniment de llocs de treball, principalment de dones i joves, i estan adreçats principalment a actuacions per a la millora dels processos de transformació i comercialització dels productes agraris, la creació i desenvolupament de microempreses i pimes, el foment d’activitats turístiques, i la conservació i millora del patrimoni rural.

Els ajuts destinats a aquesta convocatòria, per un import total de 7.666.666 euros, tenen caràcter de cofinançats pel Fons Europeu Agrícola de Desenvolupament Rural (FEADER), i aniran a càrrec d'una partida pressupostària del Departament, dotada amb un import màxim de 4.370.000 euros per al 2020, la qual cosa suposa el 57% del finançament d’aquests ajuts. El 43% restant del finançament, 3.296.666 euros, anirà a càrrec del FEADER.

Els projectes s’han gestionat a traves dels 11 Grups d’Acció Local (GAL) Leader que el DARP va seleccionar per a aplicar el desenvolupament local participatiu Leader durant el període de programació 2014-2020.

                              

Pel  que fa a la tipologia de projectes que es subvencionaran, destaquen els 105 projectes del sector serveis, i els 57 del sector turístic.

Amb els projectes d'inversió que es fomentaran amb els ajuts objecte d'aquesta quarta convocatòria està previst generar una inversió de més de 28.000.000 euros en els territoris rurals Leader de Catalunya, i la creació de més de 250 llocs de treball directes.

Font: DARP