TRANSFERÈNCIA TECNOLÒGICA | 19/07/2019  Ruralcat

Visita tècnica a la instal·lació de bombament solar de la Comunitat de Regants del riu Rinet

Durant la trobada, organitzada dins el marc de treball de l’Oficina del Regant, es van exposar els resultats obtinguts en el primer any de funcionament i els rendiments del sistema.

Durant la visita es va exposar la solució tècnica del bombament solar a la bassa de regulació

Durant la visita es va exposar la solució tècnica del bombament solar a la bassa de regulació

El passat 16 de juliol, dins el marc de la línia de treball de bombament solar que porta a terme l’Oficina del Regant conjuntament amb Infraestructures.cat, es va visitar el bombament solar de la Comunitat de Regants de Riu Rinet a Espluga Calba

Durant la visita es va exposar la solució tècnica del bombament solar a la bassa de regulació per poder regular els volums anuals per cobrir les necessitats de la Comunitat de regants. La planta fotovoltaica instal·lada té una potència de 52,6 kWp. Durant la trobada també es van exposar els resultats obtinguts en el primer any de funcionament i els rendiments del sistema. 

Aquesta visita, que ha comptat amb la presència d’una cinquantena de persones i que ha tingut una valoració excel·lent, s’emmarca en el seguit d’activitats al voltant del bombament solar que organitza des del 2016 l’Oficina del Regant, conjuntament amb Infraestructures.cat. Entre elles destaca una jornada tècnica sobre el bombament solar en el regadiu i, posteriorment, una visita a les proximitats de Valladolid on es van poder visitar diverses instal·lacions en funcionament amb molt interès pel sector. 

A partir del 2017 sorgeixen iniciatives d’implementar bombaments solars en el regadiu i, a finals del 2017, es va organitzar una jornada de referència en reg sobre aquest tema explicant aquestes iniciatives i l’estat actual de desenvolupament d’aquesta tecnologia. Posteriorment a aquestes primeres accions es va portar a terme una visita tècnica a les Comunitats de Regants d’Algerri Balaguer i Bassanova l’any 2018 on ja es troben en funcionament els bombaments solars. 

L’any 2019 es va publicar el Dossier Tècnic nº 96: “Energia i regadiu. Bombament solar” on s’exposa l’actual marc normatiu, els factors que condicionen la viabilitat de les instal·lacions i els principals elements que integren un sistema de bombament solar, a més d’oferir sis exemples de casos d’èxit en instal·lacions. Un dels casos d’èxit és, precisament, el bombament solar de la Comunitat de Regants de Riu Rinet. 

Font: Oficina del Regant