EXTENSIUS | 02/09/2019  Ruralcat

Indicacions per a la campanya 2019-20 de diferents varietats de colza

Aquest article es pot consultar íntegrament al butlleti del mes d’agost d’Extensius.Cat d’Irta a través de RuralCat.

En condicions de regadiu, la correcta implantació de la colza s’aconsegueix amb facilitat en regs per aspersió

En condicions de regadiu, la correcta implantació de la colza s’aconsegueix amb facilitat en regs per aspersió

La colza és una de les opcions més interessants per a introduir en les rotacions de la major part dels nostres secans. A més del seu cicle de cultiu, similar al del cereal d’hivern, i de poder cultivar-se amb la mateixa maquinària que aquest, aquesta espècie és un excel·lent precedent per a la sembra posterior de blat o  ordi

La condició bàsica de l’èxit del cultiu de la colza és una correcta implantació al terreny. Per això cal sembrar durant la segona meitat del mes de setembre i tenir la humitat necessària al sòl per a garantir una bona naixença. 

Font: Extensius.Cat