SECTORIAL | 14/06/2005  Ruralcat

58.417.625 d'euros per pal·liar la pujada del gasoil agrícola

El Ministeri d'Agricultura ha aprovat el repartiment entre les Comunitats Autònomes de 58.417.625 d'euros per pal·liar la pujada del gasoil agrícola, ajudes que van ser aprovades per Consell de Ministres el passat octubre del 2004.

Dipòsit de combustible.

Dels 134.791 beneficiaris, 133.632 sol·licitants (el 99,14 per cent) van consumir menys de 50.000 litres de combustible al llarg de l'any 2004, pel que percebran 6 cèntims d'euro per cadascun dels litres utilitzats. La resta dels sol·licitants (1.159) percebran l'ajuda màxima permesa per la Unió Europea, que ascendeix a 3.000 euros. En compliment de l'Acord del Consell de Ministres que va autoritzar el pagament, el Ministeri d'Agricultura va aprovar l'Ordre APA 4398/2004 que establia el règim temporal d'ajudes. Després de la publicació de les corresponents ordres autonòmiques es va obrir un procés de sol·licitud en cada Comunitat Autònoma i després de rebre les sol·licituds d'aquestes, la Conferència Sectorial ha aprovat el repartiment d'ajudes. El Ministeri d'Agricultura ha aprovat també altres mesures fiscals per a pal·liar els costos dels "inputs", entre els quals destaquen la deducció en el mètode d'estimació objectiva de l'IRPF i la liberalització en la distribució de carburants per a les cooperatives. L'Administració Central pagarà íntegrament aquests ajuts.