DARP | 01/10/2019  Ruralcat

Publicat el mapa de cultius de 2019

Amb el mapa es dona accés a les dades de cultius declarats en la Declaració Única Agrària (DUN) 2019 per a la millora de la gestió de les explotacions agràries.

Imatge del mapa de cultius

Imatge del mapa de cultius

El Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació (DARP) va iniciar al 2015 la publicació de la capa de cultius de Catalunya amb origen DUN. Actualment, hi ha disponibilitat de consulta i descàrrega de cinc campanyes que van del 2015 al 2019.

La DUN és l’eina per a realitzar les declaracions de les explotacions agràries a Catalunya. També s’utilitza per a sol·licitar ajuts i per a realitzar determinats tràmits amb el Departament de forma integrada.

En la capa de cultiu DUN apareixen georeferenciats els productes declarats en la DUN amb referència Sistema d'Informació Geogràfica de Parcel·les Agrícoles (SIGPAC).

El DARP aposta, des de 2012, per l’obertura de dades, facilitant l’accés a les dades completes del SIGPAC i la capa de cultius DUN per a la seva descàrrega des del portal de Dades Obertes de la Generalitat de Catalunya. El dataset de dades de la capa de cultius DUN és un dels més consultats dels 500 fitxers que actualment estan disponibles en l’esmentat web de dades obertes. El podeu descarregar en l’apartat de mapa de cultius en el web del Departament.

El DARP disposa d’un visor propi amb diferents funcionalitats que permet  la consulta de les capes de cultius i altres capes segons les necessitats de l'usuari. Accés al visor: http://sig.gencat.cat/visors/Cultius_DUN_SIGPAC.html

L’accés a aquestes dades fomenta la utilització de noves tecnologies, impulsa la creació de noves eines i aplicacions per al sector agrari i, a més, possibilita la seva anàlisi mitjançant processos de ‘Big Data’. En paral·lel, compleix les obligacions i recomanacions de la normativa en l’àmbit de transparència i reutilització de les dades de gestió pública per a la ciutadania.

Font: DARP

Informació relacionada