FERTILITZACIÓ | 05/12/2016  RuralCat

LIFE Futur Agrari resumeix en un vídeo les tasques d'innovació i transferència que duu a terme

En l'equador del projecte i gràcies a la col·laboració de gestors, tècnics i una cinquantena d'explotacions agroramaderes, el projecte LIFE Futur Agrari ha editat un vídeo per donar veu als seus protagonistes, tot mostrant la feina feta i els resultats aconseguits fins el moment.

El 2013, la Comissió Europea va concedir al Departament d'Agricultura un projecte LIFE+ per millorar l'eficiència en la gestió del nitrogen en zones amb una elevada concentració ramadera. El projecte ha de permetre transferir tecnologies de gestió i tractament de dejeccions ramaderes d’una forma econòmicament viable i alhora sostenible.

En aquest projecte també hi participen l'Agència de Residus de Catalunya (ARC), el Centre de la Propietat Forestal (CPF), l'Institut d'Investigacions i Tecnologies Agroalimentàries (IRTA) i la Fundació Mas Badia (FMB).

Com explica el vídeo ara publicat, l'objectiu principal del projecte és implementar estratègies per protegir i assegurar l'ús sostenible del sòl preservant les seves funcions, prevenint les amenaces, mitigant els efectes negatius i rehabilitant els sòls degradats.

En el transcurs del projecte i en col·laboració amb una cinquantena d’explotacions, s’ha testat i desenvolupat un gran ventall de solucions tecnològiques i diversos coneixements científics ja existents en tres espais principals: les granges de producció porcina (gestió de l’aigua i l’alimentació així com tractament dels purins per minimització de l'excés de nitrogen), els camps on s'aplica el fertilitzant (millora de l'eficiència amb tècniques d’anàlisi, aplicació, maneig de cultius i avaluació de resultats), i els sòls afectats per excés de nutrients (anàlisis, extracció amb biofiltres i gestió agroforestal).

Els beneficiaris d’aquestes accions són tant els propietaris de les explotacions i les empreses de serveis, com la pròpia administració i el sector en general. Els resultats aconseguits es transfereixen mitjançant l’elaboració de fitxes i informes tècnics, vídeos tutorials, ponències en jornades tècniques, demostracions i butlletins informatius, que es poden consultar al web del projecte www.futuragrari.cat.