BIODIVERSITAT | 09/12/2019  Ruralcat

Només un 17% de les espècies en perill d’extinció estan emparades per les directives de la Unió Europea

En dos articles publicats recentment a l’Environmental Research Letters i a Scientific Reports liderat per investigadors del CTFC i amb la participació del CREAF es demana que les noves polítiques s’orientin a millorar la conservació d’espècies amenaçades. Aquest article està extret del butlletí nº 72 de CREAF.

Streptopelia turtur , Tórtora comuna. Espècie vulnerable a nivell EU (https://www.iucnredlist.org/species/22690419/60008772 ) i que no està en la Directiva Aus. Actualment s’estan buscant espais de la xarxa Natura amb presència de l’espècie per donar-li una millor gestió. (CC-BY Foto by Iruka)

Streptopelia turtur , Tórtora comuna. Espècie vulnerable a nivell EU (https://www.iucnredlist.org/species/22690419/60008772 ) i que no està en la Directiva Aus. Actualment s’estan buscant espais de la xarxa Natura amb presència de l’espècie per donar-li una millor gestió. (CC-BY Foto by Iruka)

L’estat de la biodiversitat a Europa mostra poques millores tot i les estratègies de conservació que s’han anat implementant les darreres dècades. Què és el que falla?

Un estudi liderat per l’investigador del CTFC Virgilio Hermoso han revisat quin és l’estat de cobertura de les espècies amenaçades per les Directives d’hàbitats i aus a Europa. Per fer-ho, l’equip format per investigadors del CTFC i del CREAF han agafat el territori per on es distribueixen realment aquestes espècies i ho han comparat amb l’extensió de la xarxa Natura 2000. Els resultats han estat contundents, només el 17.4% de les poblacions en situació crítica, el 16.9% de les espècies en perill d’extinció i el 15,4% de les espècies vulnerables presents a la UE estan actualment cobertes per les Directives i, per tant, no són prioritat dins dels espais Natura 2000.

Segons Lluis Brotons, investigador del CSIC al CREAF i també autor de l’estudi, “La xarxa Natura 2000 es queda petita i no cobreix el territori necessari per protegir les espècies que consten a les directives”. Tot i això, els autors també recalquen que dins d’aquest espais hi viuen altres espècies amenaçades que no estan llistades en les Directives però que queden protegides. Així doncs, la xarxa té un potencial de conservació molt major de l’actual.

Segons els experts, atesa la proximitat de la fita 2020 establerta per l’Estratègia de la biodiversitat de la UE i la Convenció per a la Diversitat Biològica, aquests resultats s’han de valorar amb urgència i s’han de proposar alternatives. “S’ha de trobar la forma de reduir aquest desfasament entre el que s’està protegint i el que s’està deixant descobert, però també s’han d’incloure a les llistes les espècies amenaçades que ja s’estan protegint”, comenta Alejandra Moran, investigadora de la unitat mixta CTFC-CREAF.

Els experts proposen quatre recomanacions per replantejar les polítiques de conservació pel 2020.

En aquest sentit, Virgilio Hermoso apunta quatre maneres de solucionar aquest problema: “en primer lloc, ampliar la representació d’espècies amenaçades, en funció de la Llista Vermella de la UICN; en segon, assegurar que la conservació d’aquestes espècies queda coberta millorant la gestió dels espais Natura 2000. També caldria integrar la gestió d’espècies i hàbitats fora de les àrees protegides; i com a quarta opció, augmentar els recursos que s’assignen a la gestió de la conservació”.

Segons els autors, si es revisessin els plans de gestió, només amb un 3% dels espais Natura 2000 es podria donar cobertura a totes les espècies de vertebrats amenaçades, per exemple. La majoria d’aquests espais a revisar es troben al sud d’Europa, ja que és on es concentren més espècies amenaçades actualment.

Així mateix, caldrà fer esforços per aprofitar els recursos existents i ser més eficients en la conservació, o per planificar aquestes accions de conservació de forma més àmplia, dins i fora de les àrees protegides de la Xarxa. Això si, si s’amplia la conservació a zones més enllà de la Xarxa, s’haurà de contemplar la compatibilitat amb altres usos sempre que aquesta opció sigui possible, alerten els investigadors.

Articles:

Hermoso, V., Morán-Ordóñez, A., Canessa, S., & Brotons, L. (2019). Realising the potential of Natura 2000 to achieve EU conservation goals as 2020 approaches. Scientific Reports, 9(1), 1-10.

Hermoso, V., Morán-Ordóñez, A., Canessa, S., & Brotons, L. (2019). Four ideas to boost EU conservation policy as 2020 nears. Environmental Research Letters, 14(10), 101001.

Font: CREAF

Informació relacionada