DUN | 10/12/2019  Ruralcat

Presentació interactiva dels principals indicadors del sector agrícola per a la campanya 2019

Aquest document sintetitza les dades de la DUN 2015-19 i permet visualitzar les dades per comarques o per a tot Catalunya.

A Catalunya hi ha 48.891 explotacions agràries

A Catalunya hi ha 48.891 explotacions agràries

El Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació ha publicat un apartat amb la presentació de format interactiu dels principals indicadors del sector agrícola per a la campanya de 2019 així com l’evolució històrica des de l’any 2015 fins a l’actualitat.

Amb aquest document, que sintetitza l'estudi realitzat pel Gabinet Tècnic en base a les dades de la DUN 2015-19, es pot consultar el nombre d'explotacions agrícoles i la superfície de cultiu, qui gestiona les explotacions, el percentatge de representativitat entre homes i dones i la distribució de gestió de finques segons les franges d'edat. També es dona informació sobre les hectàrees treballades de cada tipus de conreu, la relació entre la superfície regada i la no regada, així com el tipus de reg que s'utilitza i el règim de tinença dels agricultors.

Tota aquesta informació es troba disgregada per comarques i a nivell de Catalunya.

Aquesta ha estat una de les novetats recollides en el darrer butlletí de Novetats Estadístiques del Gabinet tècnic del DARP.

Font: DARP