SANITAT VEGETAL | 30/01/2020  Ruralcat

Publicat el full informatiu sobre “L’ús dels herbicides en les vores i els marges dels camps de conreus extensius”

El document recull les recomanacions per a fer una gestió correcte de les zones perimetrals de les parcel·les utilitzant herbicides i quins requisits s’han de complir.

Paisatge agrícola estructurat amb marges de diferents tipologies i valor ecològic (font: DARP)

Paisatge agrícola estructurat amb marges de diferents tipologies i valor ecològic (font: DARP)

Els marges són elements de l’explotació i del paisatge que, si bé poden esdevenir un problema per l’agricultor per ser reservori de plagues, malalties i males herbes per al cultiu, també tenen efectes beneficiosos. Així, ajuden a la conservació de la diversitat vegetal a la vegada que poden ser reservori de fauna útil i refugi de fauna silvestre, pel que contribueix també a augmentar la diversitat animal. També contribueixen a evitar l’erosió, la pèrdua de nutrients o el moviment productes fitosanitaris per escorrentia superficial.  A més, poden afavorir la presència de pol·linitzadors.

Tenint en compte els beneficis ambientals i per a la biodiversitat dels marges i la vegetació que contenen, es fa necessària una correcta gestió d’aquests.

El maneig i manteniment de la zona perimetral de les parcel·les dedicades a la producció de conreus extensius d’hivern és freqüent. La seva finalitat és evitar l’entrada de males herbes dins la parcel·la així com facilitar les tasques de recol·lecció. El mètode més utilitzat és l’aplicació d’un herbicida en la zona límit d’acabament del camp. També es possible fer-ne una gestió  amb mitjans mecànics.

Malgrat tractar-se d’una pràctica estesa, existeix un gran desconeixement de les condicions en què es pot fer una gestió de les zones perimetrals de les parcel·les utilitzant herbicides i de quins requisits s’han de complir. Aquest full Informatiu pretén clarificar l’ús dels herbicides en la zona perimetral dels marges i dels camps.

Font: Servei de Sanitat Vegetal del DARP