| 15/09/2004  Ruralcat

Predicció i eficàcia del Control de la Pyriculariosi de l¿arròs al delta de l¿Ebre, campanya 2002

El treball presenta els resultats dels experiments sobre patologia de l¿arròs al delta de l¿Ebre durant la campanya 2002, i tracta aspectes com l¿efecte de la data de sembra i del tipus de mostreig sobre l¿incidència de la Pyriculariosi a la panícula, la concentració de fungicida segons maquinària d¿aplicació i altura en la planta, els períodes de risc i estratègia de control, el risc epidèmic i l¿estratègia de control químic.

El treball Predicció i eficàcia del Control de la Pyriculariosi de l¿arròs al delta de l¿Ebre, campanya 2002 presenta els resultats dels experiments sobre patologia de l¿arròs al delta de l¿Ebre durant la campanya 2002, i tracta aspectes com l¿efecte de la data de sembra i del tipus de mostreig sobre l¿incidència de la Pyriculariosi a la panícula, la concentració de fungicida segons maquinària d¿aplicació i altura en la planta, els períodes de risc i estratègia de control, el risc epidèmic i l¿estratègia de control químic. Realitzat pel Servei de Sanitat Vegetal del DARP (Jaume Boada, Jaume Almacellas, Gemma Galimany, Ivan Busquet, Josep R. Serdà) i per la Universitat de Lleida (Juan P. Marín).

Informació relacionada