| 15/09/2004  Ruralcat

Rural Wins, un projecte europeu per dur les noves tecnologies a les àrees rurals

L'onze de desembre de 2002 Brussel·les va acollir la trobada ¿Solucions de les Tecnologies de la Informació i la Comunicació (TIC) per àrees rurals - Societat de la Informació i Desenvolupament Rural. Escenaris de l¿evolució¿. Aquesta iniciativa estava organitzada per Rural Wins, un projecte que pretén assegurar l¿accés de les zones rurals a l'internet de banda ampla.

Rural Wins és un projecte de xarxa temàtica, finançat per la Direcció General de la Societat de la Informació de la UE i organitzat per l¿operador de telecomunicacions del País Basc Euskatel, amb l¿objectiu de dissenyar un mapa-itinerari de recerca i desenvolupament tecnològics que asseguri el desplegament viable econòmicament i tècnicament de les solucions de comunicació per les àrees rurals, i que permeti la connexió de banda ampla pels ¿serveis universals¿ (veu i accés a internet). Per aconseguir-ho, aporta previsions tecnològiques i propostes de models de negoci per superar les diferències discriminatòries en l¿accés de les àrees rurals a la societat de la informació. La trobada de Brussel·les, amb l¿assistència de 108 persones en representació de 88 organitzacions, va acollir un taller amb diferents ponències per presentar el progrés de Rural Wins i per formular la base per la preparació d¿un Projecte Integrat per al Sisè Programa-Marc de la UE per les activitats de recerca i desenvolupament tecnològics. Les conclusions de més interès de la trobada es poden resumir així: 1. La paradoxa de les TIC i el desenvolupament rural: Tot i que les TIC haurien de contribuir a la reducció de diferències en la qualitat dels estàndards de vida entre els habitants urbans i els rurals, la manca d¿accés de banda ampla ha augmentat aquestes diferències (ara els habitants rurals tenen la necessitat addicional d¿anar a la ciutat per tenir ple accés a la societat de la informació). Això passa perquè la societat no ha estat capaç de trobar models financers solvents per la banda ampla rural. Les col·laboracions entre el sector públic i el privat poden ser una solució a curt termini. 2. La tecnologia no és la solució única al desenvolupament rural: Les TIC poden contribuir a eliminar les diferències entre els habitants urbans i rurals, però la tecnologia de la informació no pot ser proposada com la solució única per al desenvolupament rural. Cal considerar altres aspectes: l¿impacte sobre l¿entorn i les oportunitats que aquest proporciona, el desenvolupament sostenible, la diversitat cultural, o les diferències sòcioeconòmiques. 3. La recerca de la tecnologia amb més èxit: Trobar una aplicació perfecta pel món rural ajudaria a eliminar les diferències existents, però no s¿ha proposat cap metodologia per identificar-la, probablement perquè no hi ha, i no n¿hi haurà, una de sola. La solució tecnològica serà complexa, formada per diferents solucions a diferents nivells (accés, xarxa, aplicació, interfície d¿usuari...), feta a mida per diferents ubicacions i sectors, i amb la capacitat d¿interactuar. El projecte que es dissenyi ha de tenir en compte tots els components, i ha d¿utilitzar les infrastructures tecnològiques existents. El desenvolupament d¿un conjunt de tecnologies que permetin un accés per a l¿usuari amigable i assumible econòmicament podria ser la base d¿un projecte integrat. 4. El projecte rural dins el Sisè Programa-Marc (FP6): El desplegament de les TIC en entorns rurals requereix més recursos i d¿una naturalesa més variada que els coberts pel FP6, majoritàriament orientats al desenvolupament i recerca de tecnologia. Les inversions addicionals han de procedir de les institucions locals i dels fons europeus dedicats al desenvolupament rural. Han de coexistir diferents tipus de mesures complementàries: estudis socioeconòmics, projectes de desenvolupament tecnològic, etc. 5. Pròxims passos: La conferència de València (3 i 4 de febrer de 2003), serà el següent acte més important en la preparació del projecte. D¿altra banda, el març s¿organitzarà a Brussel·les un taller estratègic per presentar els projectes integrats i altres iniciatives als representants de la Comissió Europea i caps de departament, governs regionals i representants de les grans empreses tecnològiques.