| 15/09/2004  Ruralcat

La producció de vacú es redueix en un 3'8 % durant l'any 2003 a la UE

La producció 2003 de vacú a la Unió Europea, que pot xifrar-se en 27,8 milions de caps, ha disminuït respecte l¿any 2002 en gairebé el 4%. Aquesta és la tònica general que han seguit pràcticament tots els estats comunitaris. Només Espanya i Irlanda són una excepció.

La producció 2003 de vacú a la Unió Europea, que pot xifrar-se en 27,8 milions de caps, ha disminuït respecte l¿any 2002 en gairebé el 4%. Aquesta és la tònica general que han seguit pràcticament tots els estats comunitaris. Només Espanya i Irlanda són una excepció. Tot i que la reducció de la producció a nivell europeu s¿ha constatat en totes les categories d¿animals, resulta especialment significativa pel sector vacú, tenint en compte que durant l¿any 2003, la UE ha perdut respecte l¿any anterior 400.000 caps de vaques i 340.000 caps de vacuns de menys d¿un any. El motiu pot estar relacionat amb les polítiques sanitàries que apliquen països com Regne Unit, on gairebé dos terços dels animals són sacrificats en el marc del programa de prevenció de la malaltia d¿EEB, la malaltia de vaques boges. Les previsions apunten a que aquesta tendència de reducció en la producció es repetirà l'any 2004, on s'estima en un 1'9%, segons dades facilitades per Eurostat. A Espanya s'espera una reducció d'un 2'5 per cent en totes les categories a excepció dels bovins de menys d'un any i menys de 300 kg de pes viu.