| 15/09/2004  Ruralcat

Marcatge de la closca dels ous amb l¿explotació d¿origen per augmentar-ne la traçabilitat

Des de l¿1 de gener de 2004 és obligatori marcar tots els ous destinats a consum humà directe (categoria A, envasats i en orri) amb un codi que identifiqui el sistema producció de les gallines, el país d¿origen i l¿explotació productora. En opinió de l¿Organització Interprofessional de l¿Ou i els seus Productes (INPROVO), aquest marcat s¿està fent correctament, però els consumidors no han rebut la informació adequada per rendibilitzar aquest esforç del sector productor.

OU amb inscripció en closca Font: INPROVO

Des de l¿1 de gener de 2004 és obligatori marcar tots els ous destinats a consum humà directe (categoria A, envasats i en orri) amb un codi que identifiqui el sistema producció de les gallines, el país d¿origen i l¿explotació productora. En opinió de l¿Organització Interprofessional de l¿Ou i els seus Productes (INPROVO), aquest marcat s¿està fent correctament, però els consumidors no han rebut la informació adequada per rendibilitzar aquest esforç del sector productor. L'obligació d'identificar individualment els ous per possibilitar la seva traçabilitat està recollida en el Reglament CEE 2295/2003 que es va publicar el 23/12/2003 i que desenvolupa el Reglament 1907/90 sobre les normes de comercialització dels ous. El codi va imprès directament a la closca de l¿ou, i s¿interpreta de la següent manera:
 • El primer dígit informa sobre el sistema de producció de les gallines:
  0, per producció ecològica
  1, per producció extensiva (campera)
  2, per producció sense gàbies (les gallines deambulen lliurement pel terra de la nau)
  3, per la producció intensiva en gàbies
 • El segon i tercer dígits són dues lletres que identifiquen el país de producció (ES per Espanya)
 • La resta de dígits corresponen a la identificació de l¿explotació productora:
  2 dígits pel codi de província,
  3 dígits pel codi de muncipi, i
  la resta de dígits per identificar l¿explotació
  Aquest reglament també inclou modificacions en l¿etiquetat, com ara l¿obligació d¿incloure:
 • la data de consum preferent (28 dies després de la posta pels ous frescos i 9 dies pels ous amb denominació ¿extra¿ o ¿superextra¿),
 • consell d¿emmagatzematge,
 • nombre d¿unitats envasades
 • mida i categoria
 • sistema de producció de les gallines
  INPROVO, conjuntament amb l¿Intituto de Estudios del huevo han editat un fulletó per difondre aquesta informació, i ha publicat informació més extensa i de lliure accés a la pàgina web www.institutohuevo.com sobre les normes de comercialització i els sistemes d¿allotjament de les gallines de posta.
 •