| 15/09/2004  Ruralcat

Més de 120.000 hectàrees passaran a ser regadiu en el període 2002-2008

Catalunya té en marxa un ambiciós pla de regadius que ajudarà a transformar el sector agroalimentari els pròxims cinc anys. El programa, amb un pressupost de 1.665 milions d'euros, contempla fins a 53 actuacions que canviaran diversos indrets del país. El pla preveu transformar 120.000 hectàrees en cinc anys, però la previsió és arribar a les 186.000 hectàrees a més llarg termini.

DARP El Pla d¿actuacions de Nous Regadius a Catalunya aprovat pel Govern convertirà en regadiu més de 120.000 hectàrees de 19 Comarques catalanes en el període 2002-2008. El Pla contempla un total de 53 actuacions amb un pressupost total aproximat de 1.665 milions d¿euros. Aquest Pla, que forma part del pla general de treball del govern català en aquesta matèria a més llarg termini, preveu la transformació de 186.000 noves hectàrees de regadiu i compte amb un pressupost de 2.725 milions d¿euros. El Pla de Nous Regadius suposarà l¿augment en un 40% la superfície actual de regadiu. Algunes de les actuacions que preveu el Pla és la transformació de la meitat de la zona regable del canal Segarra-Garrigues, la totalitat de la zona que es pot regar del canal Xerta Sènia, transformacions totals a les zones dels Segrià Sud i Garrigues, a més de 9.000 hectàrees de la comarca de la Terra Alta, segons les dades del Departament d'Agricultura, Ramaderia i Pesca de la Generalitat. Les actuacions previstes en el Pla generaran un augment en la productivitat agrària, a més d¿una diversificació de la producció. Econòmicament farà créixer el valor de la producció agrària a 19 comarques de Catalunya en una mitjana del 16%. En algunes comarques, com en el cas de la Terra Alta, l¿augment podrà ser superior al 60%, i en el cas de les Garrigues i l¿Urgell, serà gairebé del 50%. En temes de medi ambient, la biodiversitat i el paisatge no es veuran afectats per les actuacions previstes per el Pla. A més, afavorirà la recuperació dels aqüífers i disminuirà l¿efecte hivernacle com a conseqüència d¿una més gran absorció del diòxid de carboni.