| 15/09/2004  Ruralcat

Ponències sobre maquinària d'aplicació de productes fitosanitaris

RuralCat us ofereix tres conferències sobre maquinària agrícola per a tractaments fitosanitaris: un anàlisi del futur dels fitosanitaris dins del nou marc legal sorgit a partir de la llei 43/2002 de sanitat vegetal; un assaig amb màquines de tractaments de fitosanitaris; i una ponència dedicada a les normes tècniques per a fabricar i utilitzar maquinària de tractaments fitosantiaris.

Mesurador del cabdal dels broquets. Foto: CMA

Mesurador del cabdal dels broquets. Foto: Centre de Mecanització Agrària del DARP

RuralCat us ofereix tres conferències sobre maquinària agrícola per a tractaments fitosanitaris: un anàlisi del futur dels fitosanitaris dins del nou marc legal sorgit a partir de la llei 43/2002 de sanitat vegetal; un assaig amb màquines de tractaments de fitosanitaris; i una ponència dedicada a les normes tècniques per a fabricar i utilitzar maquinària de tractaments fitosantiaris. 1. Medios de aplicación de productos fitosanitarios. El nuevo marco de la ley 43/2002 de sanidad vegetal, de Santiago Planas de Marti, cap del Servei de Transferència Tecnològica del DARP. En aquesta conferència, que us podeu descarregar a baix en format pdf, Planas analitza l'evolució tant dels criteris tècnics com de la percepció de la societat en la utilització dels productes fitosanitaris, que cada vegada més es decanten cap a un ús més racional i un respecte medi ambiental més gran. Anem, doncs, cap a una nova estratègia enfocada a l'ús sostenible de plaguicides i, per tant, cap una nova Directiva Europea, que l'autor analitza detalladament. 2. Ensayo de maquinas de tratamientos fitosanitarios de acuerdo con la ENTAM (Xarxa Europea d'Assaig de Màquines Agrícoles), de Francesc Solanelles, del Centre de Mecanització Agrària del DARP. En la conferència, Solanelles explica els assaigs que es fan des del Centre de Mecanització Agrària del DARP, des d'on s'han elaborat instruccions tècniques per assajar els polveritzadors per a cultius extensius, els polveritzadors amb assistència d'aire i els manuals. A més, es fan assajos d'agitació dels depòsits (perquè el brou mantingui una concentració homogènia), de cabdal dels ventiladors que distribueixen el brou, etc. Així mateix, hi trobareu els requisits que s'han d'acomplir per a assajar un polveritzador a l'ETAM. 3. Normas técnicas en la fabricación y utilitzación de maquinaria de tratamientos fitosanitarios, un seminari sobre Inspecció de maquinària de tractaments fitosanitaris dirigit a fabricants de maquinària agrícola, a càrrec d'Àngel Bustos i Maté. En la presentació, que us podeu també en format pdf, Àngel Bustos planteja l'objectiu principal que tingué el seminari: millorar el funcionament de la maquinària de tractaments fitosanitaris (MTF), realitzar lectures fiables, precises i reproduïbles i facilitar informació clara i precisa de les reparacions a efectuar. La unitat mòbil d'inspecció, explica Bustos, permet la determinació automatitzada del cabdal dels broquets, la contrastació de manòmetres o comprovar l'equilibri de pressions, entre d'altres funcions.