| 15/09/2004  Ruralcat

L'Escola de Capacitació Agrària Eqüestre

L´Escola de Capacitació Agrària Eqüestre (ECAE) va ésser creada pel Decret 215/1994, fruit del conveni de col·laboració entre el Ministeri de Defensa i la Generalitat de Catalunya.És una de les 14 escoles que depenen del Departament d´Agricultura, Ramaderia i Pesca (DARP) i que estan gestionades pel Servei de Formació Agrària. Està ubicada a les instal·lacions de l'antic Centre de Reproducció equina de l'Hospitalet de Llobregat, popularment conegut com a "Cuartel de la Remonta" i que està situat al carrer Major, prop de l'Ajuntament. A les esmentades instal·lacions es pot accedir amb BUS (L -12), Metro (L -1. Av. Carrilet), Renfe o vehicle particular (sortida 14 o 15 de la Ronda de Dalt, pàrquing a la mateixa escola).

Adreça
Escola de Capacitació Agrària Eqüestre
C/ Major, s/n (Antiga Caserna de la Remunta)
08901 L'Hospitalet de Llobregat
Tel.: 93 337 01 57 / 337 02 54
Fax: 93 338 46 56
aecaehos.darp@gencat.net Objectius
L'ECAE té com a objectius bàsics:
 • La formació de professionals qualificats del sector eqüestre
 • La promoció i divulgació integral del món del cavall
 • Donar suport al sector ramader equí.
 • Equipaments i serveis
  Per poder realitzar les esmentades activitats formatives, l'ECAE compta amb les instal·lacions següents:
 • 2 Aules de classes teòriques
 • 1 Aula d'àudio-visuals
 • Biblioteca
 • Despatxos de direcció i d'administració
 • 3 Pistes (56x44 / 20x40 / 16x40)
 • Quadres i boxes per a cavalls
  30 Cavalls d'escola
 • Aula i taller de ferramentTaller de baster
  Guadarnès
 • Recorregut de cross
  Sínia per entrenar els cavalls
 • Padokks
 • També disposa de servei de residència per als alumnes dels cursos amb una capacitat de 20 places. Titulacions
  En finalitzar els estudis, els alumnes que assisteixen al 80% de les hores lectives obtenen un diploma del DARP. Els alumnes que, a més a més, superen els exàmens, obtenen un diploma amb aprofitament. Les especialitats de ferradors i mosso de quadra estan validades per l'Institut de Noves Professions (INCANOP) de la Generalitat de Catalunya. Així mateix, l´ECAE ha establert protocols de col·laboració, amb centres europeus; com el conveni de col·laboració amb l'Escola de Crep's de Chalain del Ministeri d'Esport i Joventut i l'Associació Nacional d'Equitació de França, per tal de validar les titulacions de guia i acompanyant de turisme eqüestre; i la col·laboració amb l'Associació Britànica d'Escoles d'Equitació (ABRS) de la qual l'ECAE és membre, per validar les titulacions de mosso de quadra i de monitor d'equitació. A més a més, l'ECAE, amb la finalitat de possibilitar als seus alumnes una formació contrastada amb experiències a l'estranger, realitza freqüents intercanvis i contactes, tant de professorat com d'alumnat amb el Brinsbury College (Anglaterra), l'Escola Nacional d'Equitació de Saumur (França) i el Nederlands Hippisds Centrum de Deurne (Holanda). El sector eqüestre a Catalunya Fins la creació de l'ECAE no existia a Catalunya cap centre de formació professional que pogués oferir uns estudis especialitzats per a la gent que vol entrar a treballar en el món del cavall. A més a més, es tracta de l'única escola d'aquestes característiques que existeix a nivell estatal. En aquest sector es podrien destacar dos nuclis importants, que són la ramaderia i el centres hípics (escoles d'equitació, clubs, etc.), al voltant dels quals giren altres activitats i professionals, com són els ferradors, els veterinaris, els instructors, els entrenadors, els guies, els mossos de quadra, .... A Catalunya existeixen actualment una xifra aproximada de 30.000 caps de ramat equí, dels quals 20.000 són de sella. En aquests moments el sector eqüestre es troba en una etapa de canvis importants, especialment a nivell dels professionals de l'ensenyament de l'equitació, tema en el qual està treballant el Ministeri d'Educació i Cultura i el Consell Superior d'Esports, i que en un temps no llunyà estarà més definit. L'ECAE està seguint molt de prop aquests esdeveniments en relació amb tots els organismes competents (Ensenyament, Federació Hípica Catalana, ...) amb l'objectiu d'oferir la formació més adequada dins del context exposat anteriorment.