| 15/09/2004  Ruralcat

Mesures de bioseguretat per evitar l'entrada d'agents infecciosos en explotacions ramaderes

El concepte de bioseguretat fa referència al conjunt de mesures sanitàries, de maneig, de disseny, de formació, etc., encaminades a evitar l'entrada d'agents infecciosos en les explotacions ramaderes o a minimitzar la seva difusió. Les darreres crisis sanitàries han posat de manifest la importància de la bioseguretat i de la prevenció a l'hora d'evitar aquests tipus de problemes. Iscle Selga, cap del Servei de sanitat animal del DARP, analitza les principals mesures.

El concepte de bioseguretat fa referència al conjunt de mesures sanitàries, de maneig, de disseny, de formació, etc., encaminades a evitar l'entrada d'agents infecciosos en les explotacions ramaderes o a minimitzar la seva difusió. Les darreres crisis sanitàries han posat de manifest la importància de la bioseguretat i de la prevenció a l'hora d'evitar aquests tipus de problemes. Iscle Selga, cap del Servei de Sanitat Animal del Departament d'Agricultura, Ramaderia i Pesca, analitza les principals mesures en l'article adjunt.

Informació relacionada