| 15/09/2004  Ruralcat

Noves limitacions d¿ús del dimetoat

En aplicació de la Directiva 71/2002/CE s¿han modificat els límits màxims de residus del dimetoat i, com a conseqüència, s¿ha eliminat l¿autorització d¿ús dels productes que continguin aquesta matèria activa en els següents conreus: fruiters de llavor, fruiters de pinyol (només resta autoritzat en cirerer) i cítrics (només resta autoritzat en plançons).

Pel que fa a la resta de cultius per als quals estava autoritzat el dimetoat, s¿han produït modificacions en els terminis de seguretat, incrementant-se els mateixos per alguns cultius. Especialment s¿han de tenir en compte els nous terminis de seguretat en olivera destinada a la producció d¿oli, en la que totes les aplicacions tenen un termini de seguretat de 60 dies En el document adjunt en format PDF podeu consultar el text íntegre de la Directiva 2002/71/CE de la Comissió, de 19 d'agost de 2002.

Informació relacionada