I + D | 15/09/2004  Ruralcat

L'IRTA desenvolupa un niu de conills d'un sol ús

L'Institut de Recerca i Tecnologia Agroalimentària (IRTA) té desenvolupat un niu per a conills, d'un sol ús que pretén millorar la sanitat a les granges i possibilitar més temps lliure als seus gestors.

niu per a conills d'un sol ús

La profesionalització del sector del conill, ha comportat un increment de la dimensió de les granges. La mecanització i l¿avenç en els sistemes de maneig han permès una millora en la qualitat del treball del cunicultor i la valoració de la qualitat de treball i vida, entre d¿altres poder disposar temps lliure. El niu d¿un sol ús neix amb la idea de facilitar encara més el treball en les granges al temps de millorar la sanitat. Desprès de dos anys de recerques, per definir materials, qualitats i disseny, la Unitat de Cunicultura del IRTA va posar a punt un model de niu d¿un sol ús que assoleix els objectius proposats. El maneig en bandes en granges de conills, s¿ha vist afavorit per l¿aparició de les gàbies polivalents que permeten l¿ús en les diferents fases d¿un cicle productiu, iniciat amb el part i finalitzat amb la venda dels llodrigons quan arriben al pes comercial amb petites modificacions. El niu d¿un sol ús està especialment dissenyat per a les gàbies polivalents, s¿ha fabricat amb plàstic reciclable, permet fer el part i la lactació amb resultats similars als dels nius estandars usats fins el present, amb l¿avantatge que al final de la lactació és eliminat i no cal rentar-lo. Aquesta particularitat d¿usar i eliminar és la principal característica d¿aquest niu i on neixen els seus avantatges: primer, no cal netejar el niu (estalvi de temps) ni desinfectar. La no neteja comporta no gastar un bé cada dia més escàs com és l¿aigua, ni energia de les bombes d'alta pressió, ni produir contaminació amb les aigües de neteja. L¿eliminació cal fer-la de manera respectuosa portant els nius usats al contenidor de plàstic per reciclar, o a la dexailleria. Aquestes característiques de no neteja, de no consum d¿aigua, ni energia ni contaminar, ni usar desinfectants de síntesi fan que aquest niu es pugui classificar com a ecològic al ser altament respectuós amb el medi ambient. El niu d¿un sol ús, està pensat per ser col·locat en les gàbies polivalents pocs dies abans del part, ser reomplerts amb palla o encenalls per què la conilla prepari correctament el niu pel part i eliminar-lo al final de la lactació. El seu poc pes, gruix i encaix l¿un dins de l¿altre permeten un trasllat i maneig molt fàcil dins de les granges tant en l¿operació de col·locació com en la de retirada i reciclatge. Com tota novetat en un principi el grangers es plantejaran el cost del nou niu com una nova despesa a realitzar amb cada part i no com una eina que els ajudarà en la reducció dels temps destinat fins ara ala tasca de neteja dels nius. Els elements que els cunicultors han de posar en el seu balanç particular per fer servir aquest niu són:

  • Reducció de temps de treball en la neteja i emmagatzematge.
  • Major facilitat en el maneigs de col·locació i retirada, del niu d¿un sol ús davant dels nius estàndards.
  • La reducció del consum d¿aigua i energia elèctrica i productes desinfectants.
  • Major temps de vida de les màquines de neteja al no fer-se servir per aquesta tasca.

Finalment remarcar que el més important econòmicament d¿aquest niu d¿un sol ús és el fet de fer servir un niu nou per cada part. La millora sanitària que això representarà es veurà reflectida en la millora de tots els índex tècnics i econòmics de les granges. Per al cunicultor aquesta millora es traduirà en majors beneficis, en disposar d¿una major qualitat del treball i de vida que repercutirà en el major temps lliure que disposarà.