ALIMENTACIÓ | 15/09/2004  Ruralcat

Nutrició porcina i contaminació nitrogenada ambiental

Resum de la conferència de Joan Capdevila presentada a les jornades sobre ¿Minorització de l¿impacte mediambiental dels purins mitjançant estratègies alimentàries¿, organitzades per ASFAC a Lleida i a Vic.

Granja de porcó. Foto: DAR

Aquest és un extracte de la conferència impartida per Joan Capdevila en les jornades sobre ¿Minorització de l¿impacte mediambiental dels purins mitjançant estratègies alimentàries¿ que es celebraren el dia 26 de març a Lleida i el dia 27 de març a Vic. Les jornades van estar organitzades per l¿Associació Catalana de Fabricants de Pinsos (ASFAC) en el marc del conveni establert amb els Departaments de Medi ambient i d¿Agricultura. La conferència, presentada amb el títol ¿Estratègies alimentàries per a la minimització de l¿impacte ambiental dels purins¿, emmarcava la problemàtica actual en la gestió de purins i tractava les estratègies alimentàries per a reduir-ne la seva càrrega en nitrogen. Joan Capdevila és veterinari nutròleg i té una llarga experiència en l¿alimentació animal. En el seu resum fa esment a la importància de la producció intensiva com a font de contaminació ambiental per nitrogen. Assenyala que una bona gestió de la nutrició animal ha de permetre reduccions importants en l¿eliminació de nitrogen per les excrecions. Les conclusions a les que arriba son : 1.- Cal reduir a la dieta la proteïna al màxim, si pot ser al límit teòric. 2.- Cal formular les racions sobre la base d¿Energia neta i d'Aminoàcids digestibles. 3.- Cal aplicar programes d¿alimentació ¿multifase¿ i evitar l¿excés de proteïna i d¿aminoàcids utilitzant el concepte de Proteïna ideal.