| 15/09/2004  Ruralcat

Les bones pràctiques agràries a Catalunya

L¿adopció de bones pràctiques agràries persegueix fer compatible una agricultura desenvolupada amb el manteniment de la qualitat i els recursos que són imprescindibles per dur-la a bon terme. Sovint les bones pràctiques adopten forma de codi, com l¿elaborat pel Departament d¿Agricultura en relació amb el nitrogen a Catalunya. Jaume Boixadera, cap de la Secció d¿Avaluació de Recursos Agraris del DARP, en fa una síntesi.

Granja amb porcs

Foto: IRTA

L¿adopció de bones pràctiques agràries té com a objectiu fer compatible una agricultura desenvolupada amb el manteniment de la qualitat i els recursos que són imprescindibles per dur-la a bon terme. Sovint les bones pràctiques adopten forma de codi, com l¿elaborat pel Departament d¿Agricultura de la Generalitat en relació amb el nitrogen a Catalunya. L¿article adjunt de Jaume Boixadera, cap de la Secció d¿Avaluació de Recursos Agraris del DARP, en fa una síntesi.