| 15/09/2004  Ruralcat

Mesures de bioseguretat per evitar l'entrada d'agents infecciosos en explotacions ramaderes

El concepte de bioseguretat fa referència al conjunt de mesures sanitàries, de maneig, de disseny, de formació, etc., encaminades a evitar l'entrada d'agents infecciosos en les explotacions ramaderes o a minimitzar la seva difusió.

Morro de porc

Les crisis sanitàries posen de manifest la importància de la bioseguretat i de la prevenció a l'hora d'evitar aquests tipus de problemes. Iscle Selga, cap del Servei de Sanitat Animal del Departament d'Agricultura, Alimentació i Acció Rural, analitza les principals mesures en l'article adjunt.

Informació relacionada