Mitjans de lluita | 15/09/2004  Ruralcat

Mitjans de lluita

A part de les mesures preventives ja indicades, es poden utilitzar productes fitosanitaris específics per lluitar contra la plaga o malaltia. En cada cas cal comprovar en la etiqueta dels productes fitosanitaris, si estan o no autoritzats. La revitalització dels arbres afectats immediatament es pot aconseguir amb la utilització d¿adobs foliars (amb baix contingut en nitrogen) i aminoàcids.