| 15/09/2004  Ruralcat

Les tècniques d'inseminació artificial en el sector de la cunicultura a Catalunya

La difusió del progrés genètic ha experimentat un salt considerable amb l¿aparició de la inseminació. La possibilitat de diluir i conservar el semen dels conills fa que es puguin servir moltes més femelles amb mascles d¿alt valor genètic que si s¿usa la munta natural.

IRTA Cunicultura Des de 1998 la Unitat de Cunicultura de l¿IRTA ha posat a punt la tècnica de la inseminació amb dues finalitats: en primer lloc, realitzar tasques de recerca per a donar resposta a les qüestions de tipus tècnic que plantegen els centres d¿inseminació associats que distribueixen semen de la línia Caldes seleccionada per velocitat de creixement. I en segon lloc, produir i difondre en granges comercials col·laboradores dosis de semen preparades en el centre propi per disposar d¿una informació més precisa de la qualitat del semen i la seva repercussió en els resultats zootècnics de camp. Els centres d¿inseminació associats produeixen dosis de semen de mascles de la línia de selecció Caldes, amb la particularitat que aquestes s¿obtenen del 20% dels mascles millor avaluats per creixement. La Unitat de Cunicultura treballa constantment en la millora de la tècnica d¿inseminació i el tractament i la conservació del semen. Els avenços aconseguits són posats d¿immediat a disposició dels centres associats.