| 15/09/2004  Ruralcat

Relació dels laboratoris acreditats i reconeguts per la Generalitat

La Generalitat té reconeguts un conjunt de laboratoris que poden realitzar anàlisis en diferents matèries. A més, el govern té també un grup de laboratoris que tenen un nivell de qualificació més alt, són els laboratoris acreditats. Aquests ho són perquè han superat el nivell de qualitat fixat per la norma ISO 17025.

En el document adjunt podeu trobar la relació dels laboratoris, reconeguts i acreditats i les matèries en què aquestes entitats tenen autorització per realitzar la seva actuació professional, segons les dades facilitades pel registre de laboratoris del Departament d¿Agricultura de Cabrils.

Informació relacionada