NOVETATS TÈCNIQUES | 15/09/2004  Ruralcat

Resultats de la gestió tècnica econòmica de cunicultura a Espanya entre el 1991-2001

Ruralcat us ofereix els resultats de la Gestió tècnica econòmica (GTE) de 2001 elaborats per Josep Ramon, Oriol Rafel i Míriam Piles de la Unitat de Cunicultura de l¿IRTA. És tracta d¿un anàlisi descriptiu en el qual les diferencies entre anys no han estat obtingudes a partir d¿una anàlisi estadística. El treball ha estat fruit de la col·laboració dels responsables de diversos programes que han intervingut en la posada en comú dels resultats.

Imatge de conills

Ruralcat us ofereix els resultats de la Gestió tècnica econòmica (GTE) de 2001 elaborats per Josep Ramon, Oriol Rafel i Míriam Piles de la Unitat de Cunicultura de l¿IRTA. És tracta d¿un anàlisi descriptiu en el qual les diferencies entre anys no han estat obtingudes a partir d¿una anàlisi estadística. El treball ha estat fruit de la col·laboració dels responsables de diversos programes que han intervingut en la posada en comú dels resultats. Els resultats mostren que l¿any 2001 la mida de les explotacions cunícoles espanyoles continuava creixent de manera continuada situant-se en 541 gàbies femella. Després dels mals resultats econòmics del 2002, i amb tota seguretat d¿un màxim històric del marge sobre el cost alimentari (MCA) durant el 2003, sembla que la cunicultura està entrant en una dinàmica de preus que alterna guanys i pèrdues, tal com passa en altres espècies de ramaderia. Gràfic ampliable: evolució del tamany de les explotacions

Mostra del gràfic 1: evolució del tamanys de les explotacions
Els resultats de la GTE també destaquen que el 2001 l¿índex de conversió (IC) va continuar disminuint com en els anys anteriors, gràcies a l¿ús de mascles de línies seleccionades per creixement i a l¿ús de pinsos cada cop més indicats a les necessitats dels animals. Encara que d¿un any a un altre la disminució de l¿IC sembla inapreciable, a llarg termini sí que s¿observa l¿efecte: per a produir un quilo de conill viu el 2001 es necessitaven 400 grams menys de pinso que el 1991. L¿evolució dels índex globals de la GTE d¿Espanya mostra les dades en què s¿han basat els autors de l¿estudi per elaborar l¿informe. La taula mostra l¿evolució des de l¿any 1991 fins al 2001 dels paràmetres determinats.

PROGRAMES DE GESTIÓ
Institució o empresa Programa Responsables
COGAL Gesticón M.D. Vega, C. Prieto
F.C. EUSKALHERRIA - M. Petralanda
HENS Cunihens J.A. Folch
I.T.G.P. NAVARRA - C. Muguerza
NANTA Kompas J. M. Rosell, M.J. Pérez
S.E.A.D.G. ARAGÓN Gescón L. García, M. Gil, A. Picot, A. Serra, E. Sin
S.T.T.A.G. VALENCIANA València J. Peinado
En el document adjunt trobareu un pdf amb el treball de la Unitat de cunicultura de l¿IRTA i les gràfiques de l¿informe que permeten veure l¿evolució al llarg dels anys. Els autors van publicar aquest article originàriament al Boletín de Cunicultura, núm.130, el desembre de 2003 (en castellà).