RAMADERIA | 11/05/2020  Ruralcat

Publicats els resultats econòmics de les granges de producció porcina a Catalunya 2019

Aquest informe recull els resultats econòmics de les granges de producció porcina a Catalunya de 2015 a 2019. La informació s’ha obtingut de la base de dades SIP, que inclou una mostra important de les explotacions porcines catalanes.

Sector porcí

Aquestes dades es recullen en l’Informe econòmic 2019 de l’Observatori del porcí

El passat 2019 ha estat un any excepcional en el sector porcí. Les explotacions catalanes presenten de mitjana un resultats molt positiu amb un marge per kg viu de porc que ha arribat a un valor històric de 23,3 ct. €/kg, arrossegat per la pujada del preu de venda que s'ha incrementat 22 ct. €/kg respecte de l'any 2018. En el període 2015-2019 el resultat també ha estat positiu, amb una mitjana de +12 ct.€/kg.

El preu de MercoLleida el 2019 ha estat de 135,2 ct.€/kg viu, molt superior a la mitjana del període 2015-2018. Com a resultat, el preu de venda net obtingut pel ramader el 2019 ha estat 131,3 ct.€/kg viu.

Pel que fa al cost de producció, l'any 2019 ha estat de 108 ct. €/kg viu, que suposa un augment de 2,3 ct.€/Kg respecte l’any anterior i el més alt dels últims tres anys. Aquest increment es deu, principalment, a l'increment de les despeses d'allotjament i gestió, que augmenta 1ct.€/kg., a l’augment del preu del pinso en 3 €/t., i la pujada de la mortalitat postdeslletament en un 1,6%. En menor grau, també és a causa del cost dels fàrmacs.

L’increment del cost en els últims dos anys (2017 – 2019) contrasta amb la millora gradual que es va observar des del 2008 fins al 2017, deguda sobretot a la millora de la conversió del pinso, i en menor grau, a l’increment de la producció de garrins.

Els valors dels principals paràmetres tècnics i econòmics són, en general, similars a Catalunya i en el conjunt d’Espanya. El 2019, el marge final és semblant a Catalunya i Espanya, en la venda, Catalunya presenta un avantatge de 0,9 ct.€/kg viu mentre que en el Cost de producció el 2019 és lleugerament més alt a Catalunya, amb un desavantatge de 0,7 ct.€/kg.

Aquestes dades es recullen en l’Informe econòmic 2019 de l’Observatori del porcí, que han estat presentades en el darrer butlletí de Novetats Estadístiques que publica setmanalment el DARP.

Font: RuralCat