PRESSUPOSTOS UE | 07/09/2004  Ruralcat

Espanya, segon receptor de fons agrícoles al 2003 amb 6.485 milions d'euros

Espanya és el segon país que més s¿ha beneficiat del pressupost agrícola de la Unió Europea (UE) al 2003, ja que ha rebut 6.485,4 milions d'euros (el 14,61% del total), una xifra que només ha superat França.

Bitllets d'euro

Segons el balanç de despeses presentat per la Comissió Europea, el pes dels fons europeus que han anat a parar als agricultors espanyols va augmentar l'any passat, ja que ha ascendit a un 14,61% del total, davant el 13,7% del 2002, any en què Espanya va ser el tercer beneficiat, darrera d'Alemanya i França. A més a més, Espanya va obtenir l'any 2003 un total de 525,7 milions d'euros més que l'any anterior per al sector agrícola.
La despesa agrícola per a tota la UE va arribar a 44.378 milions d'euros al 2003, el 57% del diners totals repartits entre els aleshores 15 països membres (77.825 milions d'euros), segons ha exposat la comissària europea de Pressupostos, Michaele Schreyer.
Dels diners que obté Espanya, 4.340,9 milions d'euros (el 66,9%) es destinen a produccions vegetals, 1.494,2 milions van a parar a la ramaderia, el que representa el 23%, i 495,4 milions, el 7,6% restant, al desenvolupament rural. Schreyer ha ressaltat que França (10.464,1 milions d'euros) segueixi sent el primer beneficiat dels fons agrícoles, amb un 20,58% del total. Alemanya (5,876,9 milions d'euros) ha estat el tercer receptor, amb un 13,24%, Itàlia (5.393,4 milions) el quart, amb un 12,15%, el cinquè ha estat el Regne Unit (4.013,8 milions) amb un 9%, i Grècia el sisè (2.762,1 milions) amb el 6,22%. Tanmateix, la comissària ha destacat que el Regne Unit percebi un 9% i sigui el cinquè receptor quan precisament és un dels països que més defensa la idea de no donar fons a l'agricultura.
En termes nominals, Espanya ha estat el principal beneficiari del pressupost total de la UE, en rebre un 20,4% del total, seguida de França (16,9%), Itàlia (13,5%), Alemanya (13,5%), Regne Unit (7,8%), Grècia (6,2%) i Portugal (6,1%). Malgrat tot, en termes relatius (tant per cent que suposa per a la RNB de cada país), Portugal ha estat el màxim beneficiari (3,64%), seguit de Grècia (3,18%), Irlanda (2,38%) i Espanya (2,19%).

Informació relacionada