NOVES TECNOLOGIES | 29/08/2004  Ruralcat

El MAPA crea un registre telemàtic per facilitar els tràmits administratius

Segons publica el BOE del dia 25 d¿agost d¿enguany, el Ministeri d¿Agricultura ha iniciat la creació d¿un registre telemàtic per tal d¿afavorir la tramitació de procediments administratius per via electrònica en condicions de seguretat. Aquesta iniciativa permetrà la possibilitat de substituir els tràmits en paper pels electrònics, garantint la seva validesa.

Terminal d'ordinador

La creació del registre telemàtic és condició necessària per poder presentar qualsevol escrit, document o sol·licitud via Internet. En un primer moment, el Ministeri preveu l¿inici del seu funcionament en gestions internes, que s¿aniran ampliant a mesura que el seu personal vagi adquirint experiència en el seu ús.
Segons el BOE, en aquests moments es preveu l¿ús del registre telemàtic per a la ¿recepció i sortida de sol·licituds, escrits i comunicacions relatius als procediments i actuacions¿ d¿ajudes socials per al personal destinat al Ministeri. En un futur, el registre permetrà la recepció i remissió de sol·licituds, escrits i comunicacions, l¿expedició de rebuts electrònics acreditatius de la presentació d¿aquests documents i l¿anotació d¿assentaments de la seva entrada i sortida.
La signatura electrònica
Per tal de poder fer servir les utilitats que el Ministeri preveu per al registre electrònic, l¿usuari haurà de disposar d¿una signatura electrònica avançada, basada en un certificat reconegut¿ que compleixi els requeriments establerts a la Llei 59/2003, de 19 de desembre, de signatura electrònica i l¿Ordre PRE/1551/2003, de 10 de juny¿.
El procediment per a la obtenció d¿aquesta signatura quedarà especificat a la pàgina web del MAPA, tal i com es pot trobar actualment al web de l¿Agència Tributària, organisme que ja disposa d¿un registre telemàtic des de fa uns anys per facilitar la presentació, mitjançant Internet, de la declaració de la renda i altres tràmits administratius.