PREVISIONS COLLITA | 26/08/2004  Ruralcat

El DARP preveu una verema sana i vins equilibrats i aromàtics

La verema pràcticament no ha començat en cap Denominació d¿Origen catalana i, les petites quantitats de raïm recollides a l¿Alt Empordà, Costers del Segre i Penedès no són pràcticament representatives i només fan referència a varietats amb poca superfície de conreu ( Muscat de gra petit, Pinot Noir, Sauvignon blanc,¿.). De les varietats amb major superfície de conreu, de l¿única que s¿ha collit una quantitat apreciable és la Chardonnay i només a Costers del Segre i Empordà.

Grapat de raïm

Dels controls de maduració i de les observacions de camp de què es disposen en el moment present, es poden fer les següents afirmacions generals:
Dates de verema: les dades de maduració són 10-12 dies més tardanes que les de l¿any 2003 (any de maduració primerenca), això fa que considerem l¿any 2004 com de data de maduració normal o lleugerament retardada. Al Penedès la data de collir majoritàriament Chardonnay per cava es situarà entre el 27 d¿agost i l¿1 de setembre. Per elaboració de vi tranquil serà del 5 en endavant. Del Macabeu és previsible que s¿inicií la collita de forma majoritària el 6 de setembre. En la major part de les zones vitícoles és previsible que no s¿inicií la verema amb força fins passat el dia 10 de setembre.
Estat sanitari: l¿estat sanitari és generalment satisfactori i no hi ha problemes sanitaris greus en cap zona. Els inicis de focus de Botrytis que s¿observaren a finals de juliol s¿han assecat majoritàriament, els vents secs NNW ¿vent de dalt¿ i N ¿Tramuntana¿ dels dies 16-17 i 18 d¿agost i les baixes humitats enregistrades durant el mes d¿agost van contribuir en reduir força el risc inicial d¿atacs. De mantenir-se temps sec i fresc és previsible una verema amb molt bon estat sanitari a totes les zones.
També cal destacar que els constants atacs de Míldiu, presents durant tota la campanya, han originat reduccions lleugeres de la collita en algunes zones i localitats vitícoles de La Terra Alta, el Penedès i Camp de Tarragona.
Rendiments unitaris: els rendiments unitaris (volum de producció per hectàrea), pot ser força variable segons zones i varietats, globalment es situarà per sobre de la mitjana en les zones més seques de la viticultura catalana (Terra Alta, Costers del Segre, Tarragona) mentre que oscil·larà entorn o lleugerament per sobre de la mitjana en les altres.
Cal destacar que algunes varietats com la Parellada i en algunes zones el Macabeu, el nombre de raïms portats pel cep és mitjà o inferior a la mitjana però que degut a la bona alimentació hídrica originada per pluges regulars han aconseguit una grandària notable.
Característiques qualitatives: els paràmetres qualitatius són favorables i les graduacions actuals comparades amb els nivells d¿acidesa existents, fan pensar en una maduració perllongada que si es pot completar amb un bon estat sanitari del raïm, donarà vins equilibrats de graduacions mitjanes i de bon nivell d¿acidesa i aromes.