SEGURETAT SOCIAL | 22/08/2004  Ruralcat

CC.OO. es planteja modificar el règim especial agrari, que penalitza el treball al camp

Comissions Obreres (CC.OO.) estima que el règim especial agrari de la Seguretat Social desapareixerà en 2006 si es compleix el calendari de negociacions fixat per patronal, sindicats i Govern, ja que pràcticament tots els agents socials estan d'acord en la seva supressió.

Dos treballadors al camp

Segons el secretari de Migracions de la Federació Agroalimentària de CC.OO., Manuel Delgado, hi ha un principi d'acord entre els sindicats CC.OO., UGT, UPA, COAG-ANAR i la patronal Fepex (Federació Espanyola d'Associacions de Productors Exportadors de Fruites, Hortalisses, Flores i Plantes Vives) per tal que el règim especial agrari de la Seguretat Social desaparegui en 2006 i només l'organització agrària Asaja s'hi oposa a l'acord. El calendari estableix que una comissió interministerial amb representants de Treball i Assumptes Socials i d'Agricultura i Pesca elaborarà un informe sobre la situació del règim especial. Després d¿aquest una comissió d'experts formada per membres de sindicats, Administració central i patronals elaborarà una proposta en un termini de tres mesos, en la primavera de 2005. Arribat aquest punt, es crearà una comissió negociadora que pot arribar a un acord per a la supressió en 2006 d'un règim que, en la seva opinió, "penalitza de forma brutal el treball en el camp, dins de la UE només existeix a Espanya, afecta a uns 800.000 treballadors i no permet que aflori l'economia submergida". Els treballadors del règim agrari, va detallar, cotitzen al voltant del 11 per cent del salari mig, amb una quota fixa de 64 euros al mes, mentre que els del general aporten el 6,3 per cent del seu sou en funció de la seva quantia. Mentre que els empresaris agraris paguen a la Seguretat Social un 15,5 per cent d'una base reguladora fixa, "cobri el que cobri el treballador", els del règim general aporten un 33 per cent de la variable, en funció del salari.

Prestacions socials

Segons aquest règim, les prestacions socials que reben els empleats del camp són, en el cas de la jubilació, d'una mitjana de 400 euros, mentre les dels del règim general són de 800. Quant al subsidi d'atur, si els treballadors del règim general cobren el 70 per cent del salari brut cotitzat, els de l'agrari perceben el salari mínim interprofessional (SMI) si es tracta de prestacions contributives i el 75 d'aquest si no ho són, amb un increment del 5 per cent per cònjuge i per cada fill fins un màxim del 200 per cent del SMI. Finalment, la base reguladora per al càlcul de la pensió agrària és fixa i la del règim general es paga en funció del cotitzat en els últims 15 anys treballats.