SANITAT ANIMAL | 12/08/2004  Ruralcat

El MAPA suprimirà el certificat veterinari obligatori

El Ministeri d'Agricultura suprimirà "de forma immediata" el certificat veterinari obligatori perquè suposava una "deterioració econòmica per als ramaders" i no aportava "cap element de garantia addicional sobre la salut pública".

Bovins al prat

Segons ha explicat el secretari general d'Agricultura, Fernando Moraleda, aquest certificat, que fins ara era d¿obligat compliment per als ramaders, "no provenia de cap obligació comunitària". Això significa que el certificat "no estava dintre dels plans generals d'eradicació" de l'encefalopatia espongiforme bovina ni suposava "cap element de garantia addicional de seguretat sobre aquests plans". La supressió del certificat, segons el secretari general, "es farà per als caps de bestiar de més de vint-i-quatre mesos, en una primera fase", fet que suposa que "més del 85 per cent del total d'animals quedaran exempts de l'aplicació del certificat".