DEBAT EUROPEU | 11/08/2004  Ruralcat

La CE llança un qüestionari sobre la nova reforma de l'OCM de fruites i verdures

La Comissió Europea ha publicat un informe que inclou nou "preguntes estratègiques", dirigides als Estats membre i al Parlament Europeu, per avaluar la conveniència de reformar l'OCM de fruites, verdures, cítrics, fruits secs i processats de tomàquets, préssecs i peres.

Fruites i verdures

Fruites i verdures

El document resumeix les reformes legals d¿aquests productes entre 2003 i 2004, inclosos els reglaments sobre organitzacions professionals, fons i programes operacionals, productes processats, cítrics i règims d'intervenció, ajudes a l'exportació i fruits secs. La Comissió considera que aquestes modificacions han simplificat la gestió d'aquests sectors, han respost a la necessitat de reforçar la seguretat jurídica de les organitzacions de productors i administracions nacionals, i han incrementat la descentralització i la flexibilitat del sistema general. No obstant això, creu convenient estimular un debat sobre la conveniència o no de noves reformes, fet pel qual l'informe recull nou "preguntes estratègiques" referents a aquesta qüestió. Nou preguntes a debat
"És necessari revisar els elements fonamentals de la OCM adoptats en la reforma de 1996?", qüestiona la CE, que també es pregunta com simplificar l'aplicació de la OCM en les organitzacions professionals i fer els serveis d'aquestes més interessants per als productors. Brussel·les es demana també com millorar el reagrupament de l'oferta en les regions on el grau d'organització és mínim, particularment en els nous Estats membre. Així mateix, es qüestiona si s¿han de mantenir o no condicions específiques en matèria mediambiental per a fruites i verdures o si aquests productes s¿han d¿alinear amb els principis generals derivats de la Política Agrària Comuna (PAC). A més a més, interroga sobre com millorar l'oferta de productes de qualitat i els obtinguts amb tècniques respectuoses per al medi ambient, com garantir una millor gestió de crisi, com adequar el règim de fruites i verdures amb el reglament sobre desenvolupament rural o si és pertinent una reforma en profunditat de les ajudes a productes transformats i cítrics. El qüestionari conclou amb una pregunta general: "Com garantir un millor ús del pressupost actual?". Segons ha avançat la CE en un comunicat, "en funció del resultat del debat, l'informe podria ser continuat mitjançant propostes legislatives".