PROJECTES D'INVESTIGACIÓ | 11/08/2004  Ruralcat

Més de 40 entitats espanyoles investigaran en qualitat i seguretat alimentària

La Comissió Europea (CE) ha fet públics els projectes i accions d¿investigació sobre qualitat i seguretat alimentària, en els que participen més de 40 centres i empreses d'Espanya. Aquestes iniciatives s¿engloben dins el Sisè Programa Marc d'Investigació (2002 ¿ 2006).

Probeta d'investigació en plantes

Font: Mediateca CE

Es tracta de 24 projectes i 12 accions específiques que rebran fins a 17 milions d'euros cadascun per investigar qüestions com l'impacte de l'alimentació en la salut, les malalties i al·lèrgies derivades o els mètodes de producció que no malmetin el medi ambient. El programa, principal instrument per al finançament de la investigació a Europa, vol promoure una veritable comunitat científica amb projectes transnacionals.
La UE destina 14,4 milions d'euros del Sisè Programa Marc a un treball en el que participa la Universitat Autònoma de Barcelona, que estudia com millorar el tracte que reben els animals que serveixen d'aliment als ciutadans.
L'Hospital Reina Sofia i la Universitat de Còrdova participen, amb altres 20 centres i empreses europeus, en un projecte denominat "Reduir la càrrega de l'obesitat", problema que en alguns Estats membre suposa un 5% de la despesa pública en Sanitat. El pressupost assignat a aquest projecte és de 12,5 milions d'euros.
El CSIC, les universitats de La Corunya, Santiago de Compostel·la, Barcelona, Navarra i les empreses Geasa i Salica Indústria Alimentària, participen en un projecte per millorar, tant en qualitat com en quantitat, el consum de peix de captura i de vivers, amb una assignació de 14,4 milions d'euros.
Un dels treballs finançats amb 14,2 milions d'euros, i en el qual participen les universitats de Sevilla, León i Valladolid, investiga la millora del rendiment dels cultius agrícoles.
Informació sobre la investigació a Europa
En el catàleg, a més d'un resum de cadascun dels projectes finançats, la CE inclou una introducció general sobre els seus àmbits d'actuació, objectius, referències sobre com participar i enllaços amb altres fonts d'informació.
El Sisè Programa Marc d¿Investigació té un pressupost total de 17.500 milions d¿euros, que en gairebé un 70% es destina a set objectius principals: ciències de la vida, genòmica i biotecnologia aplicades a la salut; tecnologies de la societat de la informació; nanotecnologies i nanociències, materials funcionals basats en el coneixement i nous processos i dispositius de producció; aeronàutica i espai; qualitat i seguretat dels aliments; desenvolupament sostenible, canvi planetari i ecosistemes; i els ciutadans i la governació en una societat basada en el coneixement.